Soutěže

Přehlídka diplomových prací studentů architektury a příbuzných oborů – výsledky

Ojedinělá Přehlídka diplomových prací, kterou již 16. rokem pořádá Česká komora architektů (ČKA), zná vítěze. Do prestižní soutěže se letos přihlásilo 84 studentů z celé republiky. Pětičlenná porota shledala práce jako nezvykle vyrovnané a o výsledcích diskutovala dlouhé hodiny. Nakonec ocenila celkem šest studentů ze čtyř vysokých škol, přičemž hned tři získali absolventi Fakulty architektury ČVUT. Vítězové převzali ceny v pražské kanceláři ČKA 15. října.

ČKA každoročně pořádá soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zařazeném na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním. Cílem přehlídky je porovnání kvality na jednotlivých vysokých školách stejně jako možnost představit práce čerstvých absolventů veřejnosti.

Odborná porota zastoupená třemi architekty (Petr Janda, Jaromír Kročák a Jan Magasanik), krajinářskou architektkou (Eva Wagnerová) a teoretikem architektury (Jakub Potůček) nejprve zúžila okruh posuzovaných projektů – vybrala 34 návrhů, které postoupily do 2. kola.

„Když se tak zpětně zamýšlím nad tím, co všechny práce spojovalo a bylo jim bytostně vlastní, musím říci, že Rostislav Švácha měl, vlastně stále má, pravdu, když tvrdí, že české architektuře vládne étos přísnosti. Právě ona, ‚česká přísnost‘ byla společným jmenovatelem letošního ročníku Přehlídky diplomových prací,“ hodnotí předseda poroty Jakub Potůček.

● První cenu a Hlavní cenu společnosti Goldbeck získala absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze Eva Rosenová za projekt Bydlení vyššího standardu v ulici Na Zatlance. Přestože je bytový dům poměrně častým zadáním, jeho výsledná podoba je dnes málokdy zcela v intencích architekta. Do hry vstupuje především záměr investora hnaný finančními motivy. Projekt studentky Michala Kuzemenského si přitom pohrává s ideou bytového domu bez tohoto zatížení, což dle poroty jednoznačně přispělo ke kvalitě a komplexnosti řešení.

První cena a Hlavní cena společnosti Goldbeck – Eva Rosenová za projekt Bydlení vyššího standardu v ulici Na ZatlancePrvní cena a Hlavní cena společnosti Goldbeck – Eva Rosenová za projekt Bydlení vyššího standardu v ulici Na Zatlance

První cena a Hlavní cena společnosti Goldbeck – Eva Rosenová za projekt Bydlení vyššího standardu v ulici Na ZatlancePrvní cena a Hlavní cena společnosti Goldbeck – Eva Rosenová za projekt Bydlení vyššího standardu v ulici Na Zatlance

● V pořadí druhým oceněným projektem je Základní škola v Květnici z pera Kateřiny Šebestové, rovněž absolventky z ateliéru Michala Kuzemenského z FA ČVUT v Praze. Porota ocenila především citlivý přístup mladé architektky k dané lokalitě a zužitkování všech předností tohoto místa, odrážející se např. v zakomponování přilehlého rybníku do areálu školy.

Druhá cena – Kateřina Šebestová, Základní škola v Květnici Druhá cena – Kateřina Šebestová, Základní škola v Květnici

Druhá cena – Kateřina Šebestová, Základní škola v Květnici Druhá cena – Kateřina Šebestová, Základní škola v Květnici

● Třetí příčka náleží Andree Šrolové z FA VUT v Brně (vedoucí práce Jan Mléčka) za projekt Být v krajině, v němž autorka do prostředí čedičových lomů umisťuje architektonické objekty. Jako inspirace jí posloužily barokní krajinné kompozice na území Jičínské kotliny.

Třetí cena – Andrea Šrolová za projekt Být v krajiněTřetí cena – Andrea Šrolová za projekt Být v krajině

Třetí cena – Andrea Šrolová za projekt Být v krajiněTřetí cena – Andrea Šrolová za projekt Být v krajině

● Zvláštní cena společnosti Cegra putuje do rukou Ivy Matějovské za aktuální téma Konverze železniční opravárenské haly nádraží Bubny v Praze. Budoucnost významného industriálního komplexu, který se jeho vlastník po sejmutí památkové ochrany rozhodl zbourat, je velmi nejistá. Jednou z šancí na záchranu podobných objektů přitom může být jejich konverze. O životaschopnosti tohoto konceptu se přitom můžete přesvědčit právě ve studii Ivy Matějovské.

Zvláštní cena společnosti Cegra – Iva Matějovská za aktuální téma Konverze železniční opravárenské haly nádraží Bubny v PrazeZvláštní cena společnosti Cegra – Iva Matějovská za aktuální téma Konverze železniční opravárenské haly nádraží Bubny v PrazeZvláštní cena společnosti Cegra – Iva Matějovská za aktuální téma Konverze železniční opravárenské haly nádraží Bubny v Praze

František Vorel, jenž získal Zvláštní cenu Českých center, se ve svém diplomním projektu WOODY – Kondominium pro New York věnuje tzv. vertikální farmě v prostředí proslulé High Line. Navržená budova ukazuje možnosti pěstování potravin v rámci bytové stavby ve městech. Kromě zelené střechy se student Vladimíra Sitty z FA ČVUT zabývá rovněž možnostmi pěstování potravin na fasádě domu.

Zvláštní cena Českých center – František Vorel za projekt WOODY – Kondominium pro New YorkZvláštní cena Českých center – František Vorel za projekt WOODY – Kondominium pro New York

Zvláštní cena Českých center – František Vorel za projekt WOODY – Kondominium pro New YorkZvláštní cena Českých center – František Vorel za projekt WOODY – Kondominium pro New York

● Čestné uznání porota udělila Janu Drškovi za Cestu sedmi kostelů. Projekt z prostředí středních Čech si klade za cíl oživit některé zanedbané lokality a obnovit tradici poutních míst. Absolvent pražské UMPRUM z ateliéru Jana Šépky vytyčil trasu, která nepřímo propojuje 14 obcí od Plaňan až po Nymburk.

Čestné uznání – Jan Drška za projekt Cesta sedmi kostelůČestné uznání – Jan Drška za projekt Cesta sedmi kostelů

Čestné uznání – Jan Drška za projekt Cesta sedmi kostelůČestné uznání – Jan Drška za projekt Cesta sedmi kostelů

Oceněné práce si můžete prohlédnout v pražském sídle ČKA do 10. listopadu 2015. V následujících měsících budou práce, jež postoupily do 2. kola, vystaveny i na zúčastněných vysokých školách. Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou zároveň uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků přehlídky. V kanceláři ČKA je k dispozici i katalog výstavy.

tisková zpráva, wd