Soutěže

Novinky v letošní soutěži Stavba roku

Soutěž Stavba roku 2013 je součástí již 7. ročníku DSA (Dnů stavitelství a architektury), organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, které vyvrcholí slavnostním večerem 10. října 2013 v Senátu Parlamentu ČR, kdy bude uděleno pět titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy a Cena veřejnosti. 
Program DSA:
5. 9. 2013 Nominační večer soutěže Stavba roku 2013
10. 10. 2013 Slavnostní setkání v Senátu
Září/ listopad Dny otevřených dveří na stavbách
23. 11. 2013 Dny otevřených dveří na školách a v projektových kancelářích
 
Vypisovatelé soutěže mají v letošním 21. ročníku změnu. Časopis Stavitel společnosti Economia nahradí Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Ostatní vypisovatelé zůstávají i tento rok tradiční a jsou jimi Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Časopis Stavitel se stane hlavním mediálním partnerem soutěže.
Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2013. V prvních dnech měsíce června porota poprvé zasedne a vybere zhruba polovinu staveb, které postoupí do 2. kola soutěže. Tyto stavby v průběhu během měsíce července navštíví a důkladně prohlédne. Porota je složena ze zástupců vypisovatelů a bude radou programu soutěže stanovena v měsíci dubnu.
Jako každoročně bude porotou vybráno 15 nominací a z těch pak 5 titulů Stavba roku (bez rozlišení pořadí).
Dále budou uděleny:
Zvláštní ceny (na každou zvláštní cenu může porota doporučit nominace):
– Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu,
– Cena primátora hlavního města Prahy za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města,
– Cena Státního fondu dopravní infrastruktury za dopravní stavbu,
– Cena Státního fondu rozvoje bydlení za bytovou stavbu.
 
Cena veřejnosti:
– Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže. Hlasování o Cenu veřejnosti proběhne na internetových stránkách www.stavbaroku.cz od 5. 9. 2013 do 10. 10. 2013.
 
Ceny vypisovatelů a další ceny (předání proběhne během nominačního večera 5. 9. 2013):
– Cena časopisu STAVITEL za nejlepší stavebně architektonický detail,
– Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,
– Cena MPO,
– Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR,
– Cena ČKAIT,
– Cena Poroty,
– Česká stavba v zahraničí.
 
Záštity soutěži Stavba roku 2013 udělili:
Předseda Senátu Parlamentu České republiky
Ministr pro místní rozvoj ČR
Ministr dopravy ČR
Ministr životního prostředí ČR
Primátor hlavního města Prahy
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí
 
Další informace o soutěži a přihlášku najdete ZDE.
 

tisková zpráva