Soutěže

Nová pražská rozhledna – představení návrhů ideové architektonické soutěže pro studenty

Výstava v Sále architektů ve 4. patře Staroměstské radnice prezentuje od 15. března do 13. května 2012 výsledky sedmého ročníku ideové studentské architektonické soutěže, kterou každoročně vypisuje Central Group, a. s., ve spolupráci s hlavním městem Prahou.
První ročníky soutěže, jejímž cílem je podpora talentovaných studentů, byly věnovány tématu bydlení. Od roku 2010, kdy se partnerem soutěže stalo hlavní město Praha, se logicky otevřel prostor pro vypisování témat, která se přímo dotýkají života metropole. Námětem letošního ročníku je NOVÁ PRAŽSKÁ ROZHLEDNA a její umístění v panoramatu města. Vyhlašovatelům soutěže se zadáním podařilo vystihnout populární a atraktivní téma, o čemž svědčí rekordní počet 67 soutěžních návrhů.
Předseda poroty Zdeněk Lukeš o průběhu soutěže říká: „Letošní ročník soutěže měl nosné, zajímavé zadání a oslovil také nebývalý počet zájemců. Celková úroveň předložených projektů byla velmi dobrá, o čemž svědčí i fakt, že porotci je hodnotili celkem v pěti kolech. Téma rozhledny v Praze studenty evidentně zaujalo a je dobře, že si mohli sami zvolit místo, kde bude jejich věž stát: objevili tak pro nás i několik zajímavých lokalit. Poměrně dost soutěžících se také rozhodlo řešit téma netradičně. Místo klasické vertikály navrhovali vyhlídkové trasy, mobilní zařízení apod. Někteří se také rozhodli využít stávající dominanty – např. starý tovární komín – a adaptovat je pro nový účel. Také navrhované materiály byly různorodé: od dřeva, oceli, betonu nebo kamene až k plastům. Stylově návrhy opět tvořily pestrou mozaiku od minimalismu přes high-tech, dekonstruktivismus nebo organiku. Porota nakonec vybrala tři návrhy, které každý reprezentují trochu jiný přístup k danému tématu.“
Členové soutěžní poroty: Alena Řezníčková, Václav Králíček, Zdeněk Lukeš, David Vávra, Jiří Hůrka.
 
Vítězné návrhy:
Dionýz Hutár, Vojtěch Ružbatský, FA ČVUT Praha1. Dionýz Hutár, Vojtěch Ružbatský, FA ČVUT Praha
Hodnocení poroty: Vtipný a výrazný návrh, který sice atakuje památkově chráněnou romantickou zříceninu Na Babě z XIX. století, ale činí tak ohleduplně, do historických zdí prakticky nezasahuje a hranol vyhlídkové věže vestavuje mezi obvodové zdi původní stavby. Materiálově pak tvoří k původnímu objektu vhodný kontrast. Pro umístění byl navíc zvolen velmi zajímavý pozorovací bod umožňující nejen výhledy do údolí Vltavy, ale i rozhledy opačným směrem.
 
 
 
 
Judita Tylšová, Miloš Fischer, FA ČVUT Praha2. Judita Tylšová, Miloš Fischer, FA ČVUT Praha
Hodnocení poroty: Porota ocenila citlivé vestavění rozhledny do industriální architektury, na kterou s humorem umístili tvůrci čapí hnízdo. Určitě jako zasloužená odměna bude působit po stoupání temným komínem následný překvapivý výhled na řeku, kolejiště a neokoukané panorama Prahy. Navíc návrh zhodnocuje architektonicky cenný areál bývalého Zlíchovského pivovaru.
 
 
 
 
 
David Grulich, FS ČVUT Praha3. David Grulich, FS ČVUT Praha
Hodnocení poroty: Návrh je hodnocen především jako dílo doplňující industriální architekturu železničního mostu. Vychází z architektury vodárenských věží. Architektonicky vhodně doplňuje horizontální hmotu železničního mostu. Vytváří kvalitně komponovaný parter podél železniční estakády. Složitému komunikačnímu uzlu dává vertikála rozhledny nový smysl. Problematickým aspektem je těsné sousedství rozhledny s národní kulturní památkou Vyšehrad a kubistickými vilami na Výtoni.
tisková zpráva