Soutěže

Nominujte osobnost na Poctu České komory architektů 2015

Česká komora architektů (ČKA) v dubnu otevřela nominace na Poctu ČKA za rok 2015. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Nominovat svoji osobnost může odborná veřejnost až do 20. června. 

V odborné porotě, která bude z nominací vybírat, usedne například laureátka Pocty za rok 2007 Alena Šrámková. Dalšími neméně významnými členy poroty jsou architekti Miroslav Cikán, Antonín Novák a Václav Škarda či publicista Jiří Horský. Česká komora architektů uděluje toto ocenění osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury. Cena je zpravidla určena žijícím tvůrčím architektům, teoretikům či pedagogům, může však být udělena také in memoriam.
Odborná porota zasedne na konci června 2016. Na základě jejího doporučení poté laureáta schválí představenstvo ČKA. Slavnostní předání Pocty ČKA proběhne na konci roku 2016. 

Podmínky nominace na Poctu ČKA
Návrhy na udělení Pocty mohou podávat architekti, teoretikové, kritikové a historikové architektury, publicisté a novináři, spolky architektů, školy a fakulty architektury v České republice a jednotlivé orgány České komory architektů.
Nominace musí obsahovat odůvodnění v rozsahu minimálně patnácti řádků, seznam nejvýznamnějších prací navrženého a jeden obrázek jeho díla. Nominace na Poctu ČKA 2015 jsou otevřeny do 20. června 2016. Požadované podklady zasílejte na e-mail iveta.konigsmarkova@cka.cc, nebo poštou na adresu ČKA (Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1, 118 00).

Přehled laureátů Pocty ČKA
2014 – Věra Machoninová
2013 – Rostislav Švácha
2012 – David Kopecký (in memoriam)
2011 – Karel Prager (in memoriam)
2010 – Viktor Rudiš
2009 – Emil Přikryl
2008 – Miroslav Baše (in memoriam)
2007 – Alena Šrámková
2006 – Miroslav Masák
2005 – Karel Hubáček
2004 – Pocta nebyla udělena
2003 – Josef Polášek (in memoriam)
2002 – Josef Havlíček (in memoriam)
2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)
2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)

tisková zpráva ČKA