Soutěže

KM Beta vybrala vítěze studentské soutěže 2014

Jubilejní 10. ročník studentské soutěže byl zaměřen na bezchybné zpracování projektu energeticky úsporného, nízkoenergetického nebo pasivního domu pro bydlení v systému SENDWIX dle výběru (rodinný nebo bytový dům, občanská stavba) včetně výpočtu roční tepelné bilance řešené stavby a energetického štítku budovy.

Porota ocenila kreativní návrhy a projekty, které plně využívají vlastností a možností všech komodit, návrh vhodného stavebního materiálu a také správné řešení skladby střešního pláště. „Toto kritérium nejvíce ukázalo, jak se studenti seznámili s našimi technickými podklady. Proto se nejlépe umístily právě ty projekty, u kterých jejich autor zvládnul využít velkou část našich produktů a také je správně navrhnout,“ říká technický porotce vyhlašovatele Ing. Martin Urbanec. Dalším neméně důležitým měřítkem byly i rozsah, kvalita a podrobnost zpracování celého projektu.

Kategorie vysokých škol:
1. místo (zájezd v hodnotě 10 000 Kč): Jana Hořejší, Bernartice – studentka Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (odborný konzultant Ing. Petra Bednářová, Ph.D.)
Návrh Jany Hořejší z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

2. místo (tablet v hodnotě 5000 Kč): Martin Schauer, Rovečné – student VUT v Brně (odborný konzultant Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.)

3. místo (mobilní telefon v hodnotě 4000 Kč): Milan Sedláček, Sedlec-Prčice – student Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (odborný konzultant Ing. Petra Bednářová, Ph.D.)

Kategorie středních škol
V této kategorii se vypisovatel rozhodl pro vyhlášení pouze prvního místa:

1. místo (zájezd v hodnotě 10 000 Kč): Jiří Sochor, Žďár nad Sázavou – student Střední školy stavební Jihlava (odborný konzultant Aleš Urban)

Porota zasedala ve složení:
Ing. Martin Urbanec, technický poradce KM Beta,
Ing. Ludvík Pelka, technolog KM Beta,
Jan Klepáč, technický poradce KM Beta,
Ing. Dagmar Kožinová, obchodní ředitelka KM Beta.

tisková zpráva