Soutěže

International VELUX Award 2014 – výsledky

Společnost VELUX slavnostně vyhlásila ve Vídni vítěze 6.  ročníku mezinárodní soutěže pro studenty architektury International VELUX Award 2014. První místo získal tým čtyř studentů z čínské univerzity za projekt Light, Revitalization. Porota udělila ještě další dvě místa a devět čestných uznání.

Mezinárodní odborná porota na vítězném projektu ocenila především hlubší prozkoumání role denního světla v moderním městském životě. Projekt o světle a revitalizaci je věrohodný a realizovatelný a zároveň chytře propojuje staré čínské tradice s novým pohledem na tyto tradice. Schéma demonstruje hluboké pochopení role denního světla v městských, společenských a kulturních rozměrech.

„Vítězný projekt je spojený s kulturními podmínkami souvisejícími se slunečními cykly, o kterých vypovídá kulturní dědictví regionu. Nabízí se několik interpretací, ale projekt především načrtává možnost vyléčit městské prostředí prostřednictvím světla,“ zhodnotil práci čínských studentů předseda mezinárodní poroty Craig Dykers.

Porota v letošním ročníku soutěže vyzdvihla také fakt, že mnohé projekty nominované do soutěže přesahují rámec parametrů návrhu a slouží navíc jako příspěvek ke společenské zodpovědnosti a pro společnost.

„Mnohé projekty se zaměřují na to, jak může světlo ovlivňovat politickou situaci. Propojují funkci světla s účely, které jsou nad rámec toho, co světlo obvykle poskytuje. Nejen pohledy a pohodlí, ale i řešení náročných situací, společenských diskusí a zapojení politických aspektů do práce se světlem,“ říká Craig Dykers.

Složení odborné mezinárodní poroty:
• Craig Dykers (Norsko, USA) – předseda poroty, zakládající partner ateliéru Snøhetta;
• Róisín Heneghan (Irsko) – zakládající partnerka firmy Heneghan Peng Architects;
• Magda Mostafa PhD. (Egypt) – docentka architektury na American University v Káhiře;
• Catherine Slessor (Velká Británie) – redaktorka časopisu Architectural Review;
• Per Arnold Andersen (Dánsko) – zástupce skupiny VELUX.

Projekty porota hodnotila na základě těchto kritérií: jak projekt řeší budoucnost, úroveň experimentování a inovací, dodržení technologických zásad, úroveň poetiky ve spojení lidských požadavků a architektury, využití denního světla jako příslibu budoucnosti a celková grafická prezentace projektu.

Při přípravě projektu si vítězové – čtyři čínští studenti z Univerzity Tsinghua – vybrali jako výchozí bod město Peking, zkušební pole nové architektury. Rozhodli se hledat hodnotné věci z minulosti, které by měly být zachované a opět zapojené do moderního života. „Světlo pro budoucnost pro nás znamená důraz na duchovnější krásu života. Diskutovali jsme nejen o lepším využívání světla v budoucnosti, ale hledali jsme v podstatě novou definici světla. V našem projektu světlo slouží jako pódium, které nás vede k opětovnému přemýšlení o hlubších hodnotách každodenního života,“ shrnuje ideu projektu 22letý student Du Dikang, kapitán vítězného týmu.

1. místo: Light, Revitalization

Druhé místo v soutěži získali dva studenti z Univerzity Hanyang a Univerzity Hongik v Soulu za projekt Morning Glory Cloud. Inspirovala je úvaha o možnosti zmizení korejské hranice. Porota na projektu ocenila spojení vědecko-fantastických aspektů s reálným světem ve velmi vyzrálém přístupu, který vykreslil demilitarizovanou zónu jako umělý oblak.

2. místo: Morning Glory Cloud

Třetí vítězný projekt Light of Hope se zaměřuje na přinášení světýlek naděje a světla vůbec milionům lidí žijících v utečeneckých táborech po celém světě. Porota považovala tento projekt za nákladově efektivní, prakticky realizovatelný a ocenila na něm i lidský přínos. Silnou myšlenku naděje v projektu vyjádřili čtyři studenti z Univerzity architektury, stavebního inženýrství a geodézie v Sofii, v Bulharsku.

3. místo: Light of Hope

Odborná porota udělila také dvě osobní uznání projektům z Číny a několik čestných uznání studentům z Kanady, Itálie, Dánska, Bulharska a Číny. O všech výhercích předních cen a držitelích čestných uznání rozhodla porota jednohlasně.

Vítězný tým čínských studentů si odnesl odměnu ve výši 8000 EUR a jejich učitelé pak částku 2000 EUR. Autoři projektu na druhém místě získali odměnu 4000 EUR, 1000 EUR bylo určených pro jejich učitele. Bulharští studenti si za třetí místo odnesli 2600 EUR a pro své učitele 600 EUR. Spolu s odměnami pro jednotlivá čestná uznání se v soutěži rozdělilo celkem 30 000 EUR.

Slavnostního vyhlášení letošního ročníku se zúčastnili také děkani českých a slovenských univerzit prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze; prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, děkan Fakulty stavební VUT v Brně; doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., děkanka Fakulty architektúry STU v Bratislavě.

Více informací o soutěži naleznete na http://iva.velux.com.

tisková zpráva