Soutěže

III. ročník soutěže REVIT OPEN

Společnost Autodesk společně s Kabinetem modelového
projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB), vyhlašuje již
III. ročník anonymní veřejné soutěže REVIT OPEN.

Soutěž je určena studentům a čerstvým absolventům
vysokých škol (do 3 let po absolutoriu) se stavebním
a architektonickým zaměřením v České a Slovenské
republice. Cílem soutěže je vytvoření návrhu energeticky
soběstačného objektu či několika objektů pro ekologickou ovčí farmu
v chráněné krajinné oblasti Beskydy v lokalitě
Santov. 
Stejně jako v předchozích letech je „REVIT OPEN 2009 –
Independent House, Ovčí farma“ veřejná, ideová, jednokolová soutěž
určena jednotlivcům či vícečlenným týmům. Nově se v letošním
ročníku mohou zúčastnit též zahraniční studenti studující v ČR
na stipendium. Navržený soutěžní objekt má představovat ekologický,
energeticky soběstačný ovčín pro 150 ovcí (bahnic) a minimálně
2 berany s doplňkovým chovem malé skupiny koz v počtu asi
5 až 10 kusů. Vlastní pozemek pro soutěžní návrh se nachází na
kopci u Santova. 
Objekt by měl vykazovat minimální provozní náklady, minimální
provozní zátěž pro životní prostředí a charakterem by měl
směřovat k nízkoenergetické stavbě. Pro zpracování návrhu
a jeho prezentaci musejí soutěžící použít softwaru firmy
Autodesk. V rámci soutěže jsou hodnoceny: architektonické
hledisko, stavebně-technické řešení a využití možností daného
softwarového řešení. Za komplexní použití softwaru Revit
Architecture či AutoCAD Architecture získají soutěžící
v celkovém souhrnu další bonusové hodnocení. 
Termín ukončení registrace do soutěže je 30. září 2009,
poslední den odevzdání návrhů je 9. listopadu
2009. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne
v březnu 2010. Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve
formě softwaru společnosti Autodesk, notebooků a digitálního
zrcadlového fotoaparátu.
Podrobnější informace o soutěži společně
s registrací pro soutěžící naleznete na
www.revitopen.cz.
tisková zpráva