Soutěže

Dům nové generace – výsledky studentské soutěže pořádané firmou KM Beta

Studenti z deseti různých středních, vyšších a vysokých škol z celé České republiky se v loňském roce zúčastnili tradiční soutěže Dům nové generace, kterou rok co rok vyhlašuje společnost KM Beta. Do soutěže se zapojili zasláním přihlášky a své diplomové či semestrální práce nebo ročníkového projektu. Jejich úkolem bylo zpracovat projekt rodinného nebo bytového domu či občanské stavby s využitím materiálů KM BETA.
Rozhodujícími kritérii byla především kreativita návrhu, správnost konstrukčního řešení, správnost použití výrobků KM Beta a kvalita zpracování. O nejúspěšnějších studentech rozhodla v těchto dnech odborná porota. Zároveň byl zahájen nový ročník této tradiční soutěže.
Odborná porota složená z techniků společnosti KM Beta v čele s hlavním technologem Ing. Ludvíkem Pelkou měla letos těžké rozhodování. Do užšího výběru totiž postoupilo hned několik projektů, které nabízely zajímavé a především kreativní řešení dispozice navrhované budovy. Velmi pěkné vizualizace, podrobné výpočty tepelných ztrát a dokonalé projektové řešení tentokrát nabízely nejenom projekty soutěžící v kategorii vysokých škol, ale i práce středoškolských studentů.
První cenu v kategorii středních a vyšších odborných škol, tedy 5 tisíc korun a zájezd v hodnotě 10 tisíc korun, získal Roman Pospíchal ze střední školy Jihlava (obr. 1, 2). Druhé místo obsadila Zuzana Neťuková ze SPŠ Liberec a odnesla si tak poukaz na zájezd v hodnotě 10 tisíc korun. Třetí místo vybojoval Jindřich Blanař, student SŠPU Hodonín, který za svůj projekt získal zájezd v hodnotě 5000 Kč.
 
Obr, 1Obr. 2
 
V kategorii studentů vysokých škol obsadil první příčku Bc. Martin Vojta z VUT v Brně (obr. 3, 4), který tak získal odměnu ve výši 10 tisíc korun a zájezd ve stejné hodnotě. Na druhém místě skončila Bc. Lenka Růžičková, taktéž studentka VUT v Brně, která si odnesla poukaz na zájezd v hodnotě 10 000 Kč. Třetím oceněným se stal Zbyněk Mladý, student VŠ České Budějovice, který obdržel poukaz na zájezd v hodnotě 5 tisíc korun. Finančně odměněni byli také konzultanti všech oceněných studentů.
 
Obr. 3Obr. 4
 
Odbornými garanty soutěže byli i letos doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., z FAST ČVUT a Ing. Danuše Čuprová, CSc., z FAST VUT v Brně. Odborná porota hodnotila projekty hned dle několika kritérií. Zajímala je především originalita návrhu, správnost konstrukčního řešení a použití výrobků KM Beta a samozřejmě také kvalita zpracování.
 
Výsledky studentské soutěže
 
Střední školy
1. Roman Pospíchal (5000 Kč a zájezd v hodnotě 10 000 Kč)
SŠ Jihlava
konzultant: Aleš Urban (4000 Kč)
2. Zuzana Neťuková (zájezd v hodnotě 10 000 Kč)
SPŠ Liberec
konzultant: Roman Mizera (3000 Kč)
3. Jindřich Blanař (zájezd v hodnotě 5000 Kč)
SŠPU Hodonín
konzultant: Ing. Jarmila Buryová (2000 Kč)
 
Vysoké školy
1. Bc. Martin Vojta (10 000 Kč a zájezd v hodnotě 10 000 Kč)
VUT v Brně
konzultant: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. (4000 Kč)
2. Bc. Lenka Růžičková (zájezd v hodnotě 10 000 Kč)
VUT v Brně
konzultant: Ing. Miloš Lavický, Ph.D. (3000 Kč)
3. Zbyněk Mladý (zájezd v hodnotě 5000 Kč)
VŠ České Budějovice
konzultant: Ing. Petra Bednářová, Ph.D. (2000 Kč)
 
Vyhlášení nového ročníku soutěže
S vyhlášením vítězů a začátkem nového kalendářního roku začal také nový ročník soutěže Dům nové generace. Studenti mají i letos za úkol zpracovat projekt energeticky úsporného, nízkoenergetického nebo pasivního rodinného, bytového domu nebo občanské stavby. Cílem je bezchybné zpracování projektu v systému SENDWIX, u studentů vysokých škol včetně výpočtu roční tepelné bilance řešené stavby a energetického štítku budovy. V projektu lze uplatnit i systém páleného zdiva PROFIBLOK, betonovou střešní krytinu a nově maltové směsi PROFIMIX z nabídky KM BETA. Součástí projektu by měl být návrh, vizualizace a projektová dokumentace. Důraz je kladen na tepelné úspory objektu.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti, kteří pošlou vyplněnou přihlášku na adresu firmy KM Beta, a. s. Nejpozdější termín odevzdání prací je prosinec 2012. Prezentaci stavebních materiálů KM BETA i podrobné informace ke studentské soutěži nabízí společnost KM BETA v rámci odborných přednášek prostřednictvím svých regionálních manažerů. V případě zájmu, prosím, kontaktujte technické poradenství společnosti KM Beta: Jiří Foltýn, tel.: 775 327 901.
Podmínkou je dodání všech soutěžních materiálů v tištěné podobě na adresu:
KM BETA, a. s., obchodní oddělení, 696 81 Bzenec-Přívoz. Obálku označte heslem „Studentská soutěž“. Další informace budou uveřejněny na www.kmbeta.cz, popř. lze kontaktovat přímo Jiřího Foltýna na tel. 775 327 901, event. e-mailem na jiri.foltyn@kmbeta.cz. Vyhodnocení zaslaných prací proběhne závěrem roku 2012.
 
tisková zpráva