Soutěže

Dům nové generace – výsledky soutěže

Počátkem léta rozdala společnost KM BETA, a. s., ceny vítězům
v studentské soutěži Dům nové generace. Již
5. ročník soutěže, která hodnotí diplomové práce, ročníkové
projekty a semestrální práce studentů VUT Brno a ČVUT
Praha, byl  letos rozšířen i o účast studentů
středních a vyšších odborných škol.

Organizátorem soutěže Dům nové generace je největší český
výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel
společnost KM BETA, a. s., odbornými garanty celé soutěže byli
členové poroty doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., (FAST ČVUT Praha)
a doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc., (FAST VUT
v Brně).
Hodnoticími kritérii byla originalita návrhu, správnost
konstrukčního řešení, správnost použití výrobků KM Beta
a kvalita zpracování. Zadáním pro studenty vysokých škol byla
diplomová práce, ročníkový projekt nebo semestrální práce se
zaměřením na bezchybné zpracování a tepelně-technické
posouzení charakteristického detailu řešené stavby. Středoškoláci
pak připravovali návrh dispozičního řešení a výstavby budov,
u kterých je kladen nárok na energetické úspory. Soutěžní
návrhy měly řešit výstavbu rodinného domu (energeticky úsporný,
nízkoenergetický či pasivní) nebo budovu občanské vybavenosti –
školu, dům s pečovatelskou službou, sportovní zařízení
atd.
Dosud největší počet přihlášených, kvalita zpracování
i originalita návrhů potvrdily vzrůstající úroveň soutěže,
která bude vyhlášena i ve školním roce 2008–2009. 
 
Výsledky soutěže
Střední školy a Vyšší odborné
školy
1. místo: Monika Martínková (SŠ Stavební Jihlava) –
rodinný dům
Odborný konzultant: Ing. Jana Svobodová
 
2. místo: Lucie Malárová (SŠPU a VOŠ Hodonín) – RD,
řadový i solitér
Odborný konzultant: Ing. Božena Kopecká
 
3. místo: Stanislav Cempírek (VOŠ a SPŠ Stavební
Děčín) – RD KLASIK 
Odborný konzultant: Alice Turanská
 
ČVUT Praha
1. místo: Roman Kučírek – bytový dům
Odborný konzultant: doc. Ing. Šárka Šilarová, doc. Ing. Petr
Mezera
 
2. místo: Lukáš Švejda – bytový dům
Odborný konzultant: Ing. arch. Helena Žofková
 
3. místo: Tomáš Uhlíř – radnice
Odborný konzultant: doc. Ing. Šárka Šilarová
 
VUT BRNO
1. místo: Jakub Číhal – nízkoenergetický dům
Odborný konzultant: Ing. Dagmar Čuprová
 
2. místo: Jan Čáp – DPS Tábor
Odborný konzultant: Ing. Milan Ostrý
 
3. místo: Lucie Kleinová – mateřská škola
Odborný konzultant: Ing. Dita Baničová
 
Zvláštní ocenění:
Richard Šembera  (ČVUT Praha) – polyfunkční dům,
Praha
Petra Kunová (ČVUT Praha) – bytový dům, práce v rámci
cvičení
 
tisková zpráva