Soutěže

Druhý ročník soutěže Wienerberger pro studenty středních průmyslových škol finišuje

Studenti čtvrtých ročníků středních průmyslových škol stavebních už mají pouze několik posledních dní, aby se přihlásili do soutěže „O nejlepší projekt“, kterou pro ně připravila společnost Wienerberger cihlářský průmysl. Přihlášky musí odeslat nejpozději do pátku 22. 4. 2011.

Ve druhém ročníku soutěže, jenž probíhá ve školním roce 2010/2011, se studenti mohou nově pochlubit i svými schopnostmi při tvorbě vizualizací navržených objektů. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé finanční odměny.
Neanonymní soutěž, jejíhož prvního ročníku se zúčastnilo 11 škol a celkem bylo odevzdáno 80 prací, je opět rozdělena do dvou kategorií podle navštěvovaných tříd. Pro třeťáky je zadáním návrh projektu rodinného domu. Úkolem pro studenty ze čtvrtých ročníků je zhotovit projekt občanské stavby. Do této kategorie budou nově spadat i projekty bytových domů.
I v tomto ročníku musí soutěžní práce obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a kladecí výkres stropu. Požadován je také řez budovou, pohledy a detaily. V rámci návrhu přitom musí být v maximální možné míře použity výrobky POROTHERM, včetně typových detailů a konstrukčních řešení. Dobrovolnou částí práce je vizualizace navrženého objektu. Zde záleží pouze na studentech, zda ji k soutěžnímu návrhu doplní.
Práce lze vypracovat ručně nebo na počítači, požadováno je obvykle v měřítku 1:50 (detaily, studie apod. v měřítku dle složitosti a rozsahu podrobností pro jasnou prezentaci práce). Práce se odevzdávají ve formě výkresů na libovolném materiálu (papír, světlotisk, pauzovací papír), poskládané do desek formátu A4. 
V prvním kole klání budou přihlášené práce hodnoceny zástupci společnosti Wienerberger a pedagogy na každé zúčastněné škole samostatně. Ti vyberou vítěze v každé kategorii. První v pořadí získá 1500 Kč, druhý si odnese 1000 Kč a pro třetího je připraveno 500 Kč. Odměnu 500 Kč získá za každý oceněný projekt i škola a pedagog, který studenta odborně vedl.
V druhém kole se bude vybírat pouze z projektů, které zvítězily v jednotlivých školách. O vítězích rozhodne odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger a mediálních partnerů – titulů Materiály pro stavbu, Stavba a Stavebnictví a interiér. Členem hodnotící komise bude i doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha. Autoři vítězných prací v každé kategorii obdrží za 1. místo 10 000 Kč, za 2. místo 5000 Kč a za 3. místo 3000 Kč. Škola, z níž bude autor vítězného projektu, získá 3000 Kč, za druhé místo obdrží 2000 Kč a za 3. místo 1000 Kč. Každá škola, jejíž student bude mezi prvními třemi v celostátním finále, navíc obdrží 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH v Praze-Letňanech.
Při posuzování prací budou odborníci posuzovat technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, případnou vizualizaci objektu, celkové prostorové a funkční řešení díla a originalitu stavebně-technického řešení. Podstatným hlediskem bude také rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu (konstrukční detaily stěn, různé druhy překladů, stropy apod.).
Soutěž o nejlepší projekt probíhá ve školním roce 2010/2011. Formulář přihlášky je k dispozici v sekretariátu soutěže, zájemci si ho mohou vyžádat i na emailové adrese soutez_skoly@porotherm.cz nebo stáhnout na internetových stránkách www.porotherm.cz/soutez_skoly.
Zájemci ze čtvrtých ročníků se mohou přihlásit nejpozději do 22. 4. 2011. Pro účastníky z třetích ročníků je nejzazší termín odevzdání přihlášky do 27. 5. 2011. Přihláška musí být zřetelně označena heslem „Soutěž o nejlepší projekt“.
K uvedeným termínům musí studenti odevzdat i přihlašované práce. Předají je osobě určené vedením školy, která převzetí písemně potvrdí.
Více informací o podmínkách soutěže naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.
tisková zpráva
 
Vítězný projekt ročníku 2009/2010 v kategorii Občanská stavba (bytový dům)Vítězný projekt ročníku 2009/2010 v kategorii rodinný dům