Soutěže

Česká komora architektů vyhlásila 15. ročník soutěžní Přehlídky diplomových prací

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila jubilejní patnáctý ročník Přehlídky diplomových prací. Cílem akce je zejména porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. Vyhlášením této přehlídky chce Komora přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství a k propagaci architektury směrem k veřejnosti.
Předmětem soutěže jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů architektonických oborů na vysokých školách ve školním roce 2013/2014. Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v příslušném období úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeném ČKA na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.
Do 15. ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit od 13. 5. 2014 do 11. 7. 2014 do 15.00 hod. Čitelně vyplněnou a podepsanou přihlášku je třeba odevzdat v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně, a to osobně, poštou nebo naskenovanou e-mailem.
V porotě letos usednou opět přední odborníci z řad autorizovaných architektů. Jsou mezi nimi Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Ondřej Teplý, Ing. arch. Martin Chválek, Ing. arch. Hana Maršíková a Ing. arch. Václav Škarda. Celková výše odměn pro oceněné dosáhne částky 50 000 Kč (1. cena 25 000 Kč, 2. cena 15 000 Kč a 3. cena 10 000 Kč). Zároveň bude udělena i Zvláštní cena Českých center. Ta vítězi soutěže poskytne týdenní rezidenční stáž v jednom z evropských Českých center. Udělena bude rovněž Zvláštní cena společnosti Cegra, která výherci poskytne licenci k užívání software ArchiCAD.
 
Důležité termíny:
• přihlášení do soutěžní přehlídky: od 13. 5. 2014 do 11. 7. 2014 do 15.00 hod.,
• odevzdání soutěžních návrhů: od 13. 5. 2014 do 11. 7. 2014 do 15,00 hod.,
• zasedání poroty: v červenci/srpnu 2014,
• vyhlášení výsledků: září 2014.
 
Další informace poskytnou:
Zuzana Hošková, tisková mluvčí ČKA, zuzana.hoskova@cka.cc, 608 427 516; Iveta Königsmarková, sekretář přehlídky, iveta.konigsmarkova@cka.cc, 257 535 034.
tisková zpráva
 
2013 – Marek Přikryl2013 – Martin Ptáčník
2013 – Karel Filsak2013 – Jáchym Svoboda2013 – Dmytro Nikitin