Soutěže

Česká dopravní stavba roku – výsledky soutěže

V úterý 22. září 2020 byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 17. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2019. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol.

Tituly vítězům předal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček. V závěru večera jednatelka pořádající společnosti TOP EXPO CZ, paní Miloslava Veselá, vyzvala přítomné k účasti na dalším, v pořadí již 18. ročníku soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE a INOVACE ROKU 2020.

TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2019
Celkem byly uděleny 4 tituly bez udání pořadí a Cena poroty, která je s tituly rovnocenná

TITUL v kategorii A1.2 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY DO 150 MIL. KČ
Stavba: Most ev. č. 3082-1 Svinary
Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Projektanti: Valbek, spol. s r.o. a MDS projekt s.r.o.
Investor: Královéhradecký kraj
Výrok poroty: Za stavbu nového mostu, který slouží k převedení pozemní komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahradil stávající z roku 1907, který byl v havarijním stavu a nějakou dobu sloužil jen pro pěší a k převedení inženýrských sítí.

Most ev. č. 3082-1 Svinary

TITUL v kategorii A4 DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ
Stavba: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka
Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.
Dodavatel: Společnost Hraběnka (M – SILNICE a.s. a Laušman a Malý s.r.o.)
Projektant: TENET, spol. s r.o.
Investor: Město Jilemnice
Výrok poroty: Za realizaci volnočasového sportovního areálu se zaměřením na biatlon (biatlonová střelnice, záchytný val, běžecké dráhy, parkoviště, obslužné objekty). Součástí stavby bylo rovněž veřejné osvětlení, tlaková kanalizace, vodovod, odlesnění dotčených částí lesních pozemků, náhradní výsadby a biologická opatření.

Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka

TITUL v kategorii A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006
Přihlašovatelé: Metrostav a.s. a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Dodavatelé: Metrostav a. s. (vedoucí člen sdružení), PORR a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Projektanti: Pontex spol. s r.o.
Investor: Středočeský kraj
Výrok poroty: Za jednopodlažní most o devíti polích, který převádí silnici druhé třídy přes komunikační síť města Lysá nad Labem a přes železniční trať. Rekonstrukce mostu ev. Č. 272-006 zajišťuje jeho další funkci důležité dopravní spojnice a garantuje technické parametry mostu dle soustavy platných norem pro zatížení mostů silniční dopravou. Současně podpěry mostu jsou navrženy na mimořádné zatížení nárazem vykolejeného železničního vozidla.

II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

TITUL v kategorii A2.2 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: Rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky
Přihlašovatelé: SMP CZ, a.s.
Dodavatel: SMP CZ, a.s. a MCE Slaný, s.r.o.
Projektant: TOP NOC Servis, s.r.o.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o. a Plzeňský kraj
Výrok poroty: Za rekonstrukci 120 let starého železničního mostu u Pňovan na Plzeňsku. Každý ze tří dílů nové nosné ocelové konstrukce mostu stavbaři spojili společně se starou konstrukcí a pomocí malých hydraulických lisů přetočili o 180° do finální projektované polohy. Podobná metoda se v České republice zatím nepoužila. V říjnu 2019 získala stavba ocenění od Evropské asociace ocelových konstrukcí.

Rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky

CENA POROTY
Kategorie: A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Výstavba dálnice D3, Bošilec – Ševětín
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatelé: Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., Doprastav, a.s.
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Za výstavbu významné části dálničního propojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech napojující Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a rakouskou rychlostní silnici S10.

Výstavba dálnice D3, Bošilec - Ševětín

CENY GARANTŮ a PARTNERŮ
CENA Ministerstva dopravy ČR
Kategorie: A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: Výstavba dálnice D3, Bošilec – Ševětín
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Dodavatelé: Metrostav a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., Doprastav, a.s.
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Za stavbu ležící na hlavním mezinárodním tahu E55 ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka.

CENA ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO, Ing. Richarda Rakouše
Kategorie: A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006
Přihlašovatelé: Metrostav a.s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Dodavatelé: Metrostav a. s. (vedoucí člen sdružení), PORR a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Projektanti: Pontex spol. s r.o.
Investor: Středočeský kraj
Výrok poroty: Za zdárné řízení náročné stavby jednopodlažního mostu o devíti polích, který převádí silnici druhé třídy přes komunikační síť města Lysá nad Labem a přes železniční trať.

CENA Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Kategorie: A2.2 ŽELEZNIČNÍ A TRAMVAJOVÉ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: Rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky
Přihlašovatelé: SMP CZ, a.s.
Dodavatelé: SMP CZ, a.s., MCE Slaný, s.r.o.
Projektant: TOP NOC Servis, s.r.o.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o. a Plzeňský kraj
Výrok poroty: Za rekonstrukci 120 let starého železničního mostu u Pňovan na Plzeňsku. Každý ze tří dílů nové nosné ocelové konstrukce mostu stavbaři spojili společně se starou konstrukcí a pomocí malých hydraulických lisů přetočili o 180° do finální projektované polohy. Podobná metoda se v České republice zatím nepoužila. V říjnu 2019 získala stavba ocenění od Evropské asociace ocelových konstrukcí.

CENA Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kategorie: A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: I/11 Opava, severní obchvat – východní část
Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.
Dodavatel: Společnost MS + K + ISD OPAVA, severní obchvat – východní část
Projektanti: Sdružení NOSA (Novák & Partner s.r.o. a SATRA spol. s r.o. a Společnost Opava RDS)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Za rozsáhlou stavbu, která významným způsobem zkvalitní dopravní spojení v příhraničním regionu a převede provoz z přetížených ulic Rolnická a Hlučínská ve středu Opavy.

I/11 Opava, severní obchvat – východní část

CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA, Ing. Martina Mášu
Kategorie: A1.1 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY nad 150 mil. Kč
Stavba: I/11 Opava, severní obchvat – východní část
Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.
Dodavatel: Společnost MS + K + ISD OPAVA, severní obchvat – východní část
Projektanti: Sdružení NOSA (Novák & Partner s.r.o. a SATRA spol. s r.o. a Společnost Opava RDS)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Tato část budoucího obchvatu řeší největší dopravní problémy v centrální části Opavy. Jedná se o trasu velmi dobře zapojenou do krajiny, nabízející maximální komfort pro řidiče.

CENA SDRUŽENÍ PRO DOPRAVNÍ TELEMATIKU
Kategorie: B1 SYSTÉMY A SLUŽBY PRO ŘÍZENÍ A ORGANIZACI DOPRAVY
Stavba: Zavádění I-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci projektu C-ROADS CZ DT2)
Přihlašovatel: Energovod CZ, a.s.
Dodavatelé: Energovod CZ, a.s. a CROSS Zlín, a.s.
Projektant: Na základě specifikací mezinárodního projektu C-ROADS
Investor: Brněnské komunikace a.s.
Výrok poroty: Za realizaci projektu z oblasti moderních technologií ITS systémů. Systémy jsou založeny na vzájemné komunikaci V2X (mezi vozidlem a infrastrukturou, popř. mezi vozidly navzájem) a jejich smyslem je přinášet řidiči cílené, včasné a kvalitní informace o dění kolem něj a zároveň poskytovat správci komunikace aktuální informace o provozu. C-ITS představují jednu ze zásadních podmínek pro budoucí implementaci technologií automatizovaného řízení vozidel.

Zavádění I-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci projektu C-ROADS CZ DT2)

CENA ČESKÉ SILNIČNÍ SPOLEČNOSTI
Kategorie: B1 SYSTÉMY A SLUŽBY PRO ŘÍZENÍ A ORGANIZACI DOPRAVY
Stavba: Zavádění I-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci projektu C-ROADS CZ DT2)
Přihlašovatel: Energovod CZ, a.s.
Dodavatelé: Energovod CZ, a.s. a CROSS Zlín, a.s.
Projektant: Na základě specifikací mezinárodního projektu C-ROADS
Investor: Brněnské komunikace a.s.
Výrok poroty: Za realizaci projektu z oblasti moderních technologií ITS systémů. Systémy jsou založeny na vzájemné komunikaci V2X (mezi vozidlem a infrastrukturou, popř. mezi vozidly navzájem) a jejich smyslem je přinášet řidiči cílené, včasné a kvalitní informace o dění kolem něj a zároveň poskytovat správci komunikace aktuální informace o provozu. C-ITS představují jednu ze zásadních podmínek pro budoucí implementaci technologií automatizovaného řízení vozidel.

CENA STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Kategorie: A1.2 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: I/37 Sklené nad Oslavou, obchvat
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Projektanti: Transconsult s.r.o.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrok poroty: Za novostavbu obchvatu Skleného nad Oslavou s realizací nové hráze mezi rybníky Babák a Silnice a novým mostním objektem přes železniční trať, novými protihlukovými stěnami, veřejným osvětlením a novou výsadbou v zájmovém území.

I/37 Sklené nad Oslavou, obchvat

CENA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Kategorie: A1.2 DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ STAVBY do 150 mil. Kč
Stavba: Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května, protihluková stěna
Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dodavatelé: SWIETELSKY stavební s.r.o., OHL ŽS, a.s.
Projektant: SUDOP Praha a.s.
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Výrok poroty: Protihluková, oboustranně pohltivá stěna o dálce 0,6 km, v zeleném pásu mezi dvěma komunikacemi, v úseku od mimiúrovňové křižovatky ulic Michelská a Jižní spojka směr Barrandovský most, znamená významné snížení imisí hluku v prostředí.

Jižní spojka – akustika, úsek Na Strži – 5. května, protihluková stěna

CENA VEŘEJNOSTI
Kategorie: A4 DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ
Stavba: Cyklostezka Hodonín – Ratíškovice
Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Projektant: PP projekt Hodonín s.r.o.
Investoři: SFDI, město Hodonín, obec Ratíškovice
Výrok poroty: Stavba získala největší počet hlasů v on-line hlasování na oficiálních stránkách soutěže.

Cyklostezka Hodonín - Ratíškovice

Porota pracovala ve složení:
• pplk. JUDr. Sabina Burdová – ŘDP ČR, PŘEDSEDKYNĚ‘
• prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR Ing. – FD ČVUT
• Ing. Karel Otava – poradce pro železnici
• Ing. Roman Srp – SDT
• Ing. Martin Mandík – ČKAIT
• Ing. Jan Švarc – ČSS
• Ing. Petr Kůrka – ŘSD ČR
• Ing. Pavel Čihák – SPRSD
• Ing. Petr Hostek, MBA, – SPS ČR
• Ing. Milan Komínek – ČSS
• Ing. Martin Tichý – MD ČR
• Ing. Jaroslav Paznoch – SMO ČR

Přehled ocenění ve studentské kategorii soutěže najdete ZDE.

tisková zpráva