Soutěže

Cenu Klubu za starou Prahu dostalo muzeum v Žatci

Cenu za nejlepší novostavbu v historickém prostředí dostala rozhledna a vestibul Muzea chmelařství v Žatci. Jejich autorem je tamní ateliér Huml & Vaníček, cenu mu udělil Klub za starou Prahu, který tak podeváté odměnil současné architektonické zásahy, jež jsou citlivé ke svému okolí.
Více o stavbě Muzea chmelařství najdete zde. Ze sedmi nominovaných staveb v hlasování poroty skončila na druhém místě rozdílem jediného hlasu stavba galerie Závodný v Mikulově od místního architekta Štěpána Děngeho. Třetí v hlasování skončil pěší Tyršův most v Přerově navržený Alenou Šrámkovou, Lukášem Ehlem, Tomášem Koumarem a statiky Milanem Komínkem a Ladislavem Dvořákem.
Zvláštním rysem letošní Ceny Klubu za starou Prahu byl fakt, že se jí ve velké míře zúčastnily výtvory architektů, kteří nemají své kanceláře v Praze nebo v Brně, a nemohou proto těžit z výhod, jaké soudobé architektuře poskytují tradiční architektonická centra.
Založení žateckého muzea dalo v roce 1997 podnět k záchraně celé tamní čtvrti, která sousedí se středověkým jádrem města. Nové stavby stojí v rozsáhlém areálu starých sušáren chmele. Architekti pro stavbu vestibulu použili mohutnou dřevěnou konstrukci a pokryli ho stříbřitým perforovaným plechem jako materiálem evokujícím industriální dějiny novodobého žateckého chmelařství.
„S tradičními formami sušáren chmele ve svém sousedství se minimalistický hranol vestibulu dobře snáší a dovede jejich soubor obohatit. Podobný industriální a minimalistický charakter architekti vtiskli i nedaleké veřejně přístupné rozhledně," uvedl historik architektury Rostislav Švácha, který předsedal porotě.
Připomněl, že na stavbu věžových budov poblíž historické zástavby hledí klub s krajní nedůvěrou, soudí, že například v Londýně či Paříži takové doplnění historické zástavby nedopadlo dobře. „V případě žatecké rozhledny se však klub přesvědčil o jejím úměrném měřítku i o tom, že panorama historického Žatce stavba nijak nepoškozuje, ba naopak široké veřejnosti zpřístupňuje jeho krásu,“ míní Švácha.
Klub za starou Prahu podle něj vyzdvihuje nejen objekty, které v původním kontextu „dobře vypadají“, ale které také danému místu přinesou nějaký další prospěch, novou užitečnou funkci. To podle Šváchy letos splnily všechny nominované stavby.
zpráva ČTK
 
HUML & VANÍČEK: Chrám chmele a piva v ŽatciHUML & VANÍČEK: Chrám chmele a piva v ŽatciHUML & VANÍČEK: Chrám chmele a piva v Žatci