Soutěže

Cenu Inovace roku získaly ČVUT a společnost 5M z Kunovic

Cenu Inovace roku dostala letos
katedra betonových a zděných konstrukcí Stavební
fakulty
ČVUTPraze
a společnost 5M
z Kunovic na Uherskohradišťsku.
Výsledky vyhlásila Asociace inovačního podnikání
ČR
, která soutěž pravidelně pořádá od roku 1996.

Katedra betonových a zděných konstrukcí
získala cenu za mostní římsu ze syntetického
vláknobetonu
. Toto řešení přinese obrovské úspory hlavně
ve spotřebě materiálu.
Kunovická společnost 5M cenu obdržela za
lepené sendvičové panely, které se používají jako
optické plochy radioteleskopu.
Asociace inovačního podnikání ČR, od jejíhož
vzniku uplynulo letos v červnu 15 let, plní úlohu
nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání, transferu
technologií a vědeckotechnických parků. Je občanským sdružením.
Podporuje vývoj technicky nových výrobků, technologií nebo služeb a
jejich úspěšné uvedení na trh.
Hlavní cíle asociace jsou vytvoření a zpřístupnění inovační
infrastruktury konečným uživatelům a vytváření podmínek pro
setkávání nabídky a poptávky po vyspělých výrobcích, technologiích
a s nimi spojených službách. Chce tím přispívat ke zvyšování
konkurenceschopnosti české ekonomiky.