Soutěže

Byly vyhlášeny nominace na Stavbu roku 2011

Letos je to již devatenácté, co se nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2010 do května roku 2011) utkají o prestižní cenu Stavba roku. Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od prvopočátku zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií dle finančního objemu nebo druhu stavby.
Soutěž vypisují tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, ECONOMIA, a. s., Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Podmínkou pro přihlášku do soutěže bylo dokončení a uvedení do provozu nebo zkolaudovaní v období od června 2010 do letošního května.
Titul Stavby roku získá pět objektů bez rozlišení pořadí. Vybere je odborná porota. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 3. října v Senátu v rámci pátého ročníku Dnů stavitelství a architektury.
Veřejnost může zároveň do 3. října hlasovat na internetu v soutěži o nejlepší pražskou stavbu roku 2011.
Do letošího ročníku soutěže bylo přihlášeno 42 staveb, 24 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Tyto stavby porota osobně navštívila a provedla důkladnou prohlídku stavby.
 
Složení poroty soutěže Stavba roku 2011:
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty
Ing. Tomáš Chromý
Ing. Bohuslav Štancl, MBA
Ing. Ladislav Vaněk
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.
Ing. arch. Petr Šikola
 
Porota také doporučí stavby pro udělení cen vypisovatelů a zvláštních cen.
 
Ceny vypisovatelů:
• Cena časopisu Stavitel: za nejlepší stavebně architektonický detail
• Cena MPO: za nejlepší stavbu financovanou z veřejných prostředků
• Cena SPS: za nejlepší stavebně podnikatelský záměr
• Cena Nadace ABF za použitou inovaci a uplatněnou technologii
 
Zvláštní ceny:
• Cena primátora hl. m. Prahy, vybere Primátor hl. m. Prahy, ze staveb přihlášených do soutěže v hlavním městě za nejpřínosnější stavbu v rozvoji města.
• Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení za nejlepší stavbu určenou pro bydlení.
• Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR za stavbu sloužící veřejnému zájmu (byla v roce 2007 udělena poprvé).
• Cena ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury za dopravní infrastrukturu (byla poprvé udělena v roce 2008).
• Ceny ředitele Státního fondu životního prostředí (v roce 2009 udělena poprvé).
• Cena veřejnosti organizovaná prostřednictvím tisku a internetu, v letošním roce od 9. 9. do 3. 10. 2011.
 
Nominace na titul Stavba roku 2011:
● ČVUT – Nová budova Dejvice, Praha 6
● Malá vodní elektrárna a rybí přechod, Beroun
● Výstavba jihozápadní části Pražského okruhu, Praha
● Výstavba rodinného domu, Praha 6-Břevnov
● Golf Klub Čertovo břemeno, Jistebnice (Táborsko)
● Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň
● Ekologicky šetrný hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou, Jaroměř
● Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou, Praha 1
● Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, Trutnov
● Miura Hotel, Čeladná (Frýdecko-Místecko)
● Multifunkční dopravní terminál, Česká Třebová
● Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav
● Krytý plavecký bazén, Litomyšl
● Univerzitní kampus Masarykovy univerzity, Brno-Bohunice
● Dům v ulici T. G. M. č. p. 87, Loket (Sokolovsko)
 
Více o jednotlivých stavbách najdete na www.stavbaroku.cz
tisková zpráva