Soutěže

Brno vyhlásilo ideovou architektonickou soutěž na podobu Mendlova náměstí

Brno v architektonické soutěži hledá budoucí podobu Mendlova náměstí. Někdejší přirozený střed čtvrti Staré Brno se postupem let změnil v dopravní uzel. Cílem soutěže je najít urbanistické a architektonické řešení veřejného prostranství, ale také ztraceného ducha místa, informovala ČTK Jana Běhalová z Kanceláře architekta města Brna.

Podle městského architekta Michala Sedláčka prostranství sice nese název náměstí, ale historicky tuto funkci ztratilo. „Soutěž je ideová a úkolem soutěžících je navrhnout řešení, které by na náměstí vrátilo zpět život,“ uvedl Sedláček. Nedávno už na okraji náměstí vznikl parčík s WC a kavárnou.

Staré Brno patří k nejdéle osídleným místům na území dnešní moravské metropole. Raně středověké Brno s přemyslovským hradem podle historiků zřejmě leželo na břehu Svratky mezi dnešním Poříčím a Mendlovým náměstím, nikoliv kolem petrovského návrší a dnešního užšího centra.

Podobu Starého Brna ovlivnilo bombardování za druhé světové války, stejně jako demolice v 60. letech. Zmizelo několik domovních bloků, radnice, říční lázně a mnoho dalšího. Uprostřed náměstí zbyl fragment původní zástavby. Volné plochy jsou využité pro dopravu. „Místu sice zůstalo pojmenování náměstí, ale ve skutečnosti je to hlavně dopravní terminál a několik křižovatek, nikoliv fungující veřejný prostor,“ uvedl sekretář soutěže David Mikulášek.

Účastníci soutěž vycházejí z nově vypracované dopravní studie, kterou si zadalo město. Odděluje tramvaje od automobilové dopravy a vytváří nový přestupní uzel v prostoru současných zastávek linky číslo 6. Auta by jezdila kolem kláštera směrem ke Křížové ulici.

Přestavba je závislá na dokončení velkého městského okruhu v úseku Žabovřeská, který velkou část dopravy, zejména tranzitní, z náměstí odvede.

Kvůli složitosti zadání vyhlásilo město soutěž jako vyzvanou, přímo tedy oslovilo sedm soutěžících. Jsou mezi nimi i ateliéry Rusín a Wahla nebo Architekti Hrůša & spol., které už návrhy Mendlova náměstí zpracovávaly. Termín odevzdání soutěžních návrhů je 7. září. S výsledky se veřejnost seznámí na podzim.

zpráva ČTK