Soutěže

Blíží se termín uzávěrky architektonické soutěže POROTHERM DŮM 2012–2013!

Dne 10. prosince 2012 v 15 hodin je poslední termín odevzdání soutěžních podkladů 14. ročníku veřejné anonymní soutěže architektonických studií POROTHERM DŮM 2012–2013, kterou vyhlásil Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. ,na téma Viladům v intravilánu obce. Předmětem soutěže jsou architektonické studie viladomů na vymezeném pozemku, tvořícím součást zastavěného území obce.
Účelem a posláním soutěže je současný pohled na tradiční formu městského bydlení. Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně a lze je získat v sekretariátu soutěže, tel.: 281 017 397; 602 342 514; fax: 281 017 399; e-mail: komunikace.pr@volny.cz; a také na www.komunikace-profit.cz nebo u vyhlašovatele na www.porotherm.cz.
Dokumentaci soutěžních studií je možné doručit osobně, kurýrem nebo poštou v neporušeném, neprůhledném a zalepeném obalu (bez označení a identifikace odevzdávajícího) do sekretariátu soutěže na adrese PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10 (budova A, 3. patro, kancelář č. 311) v pracovní dny do 10. prosince 2012 v době od 9 do 15 hod., po dohodě i v jinou dobu před závazným termínem odevzdání. Při zaslání poštou je rozhodující datum poštovního razítka, tj. nejpozději 10. prosince 2012.
Václav Chaloupecký,

sekretář soutěže