Soutěže

18. ročník studentské architektonické soutěže Xella

Společnost Xella CZ, výrobce pórobetonu Ytong, odstartovala již 18. ročník architektonické soutěže, podesáté v mezinárodní měřítku. 

Soutěž je určena studentům oborů architektura a pozemní stavitelství na technických a uměleckých vysokých školách a univerzitách, kteří nevlastní diplom z II. stupně vysokoškolského studia v žádném z těchto oborů. Základním úkolem soutěže je ideový architektonický návrh zázemí Lesní školy v obci Zichovec ve Středočeském kraji.
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ V duchu této citace Marka Twaina se ponese letošní ročník architektonické soutěže a odvíjí se od něj i celé zadání. Účastníci mají za úkol vytvořit prostor pro vzdělávání v původním slova smyslu – tedy pro vzájemné tvořivé předávání vědomostí a dovedností mezi lidmi. Inspirativní místo schopné podpořit vznik skutečného společenství mezi dětmi a dospělými s atmosférou otevřenosti a nezaujaté alternativy vůči většinovému vzdělávacímu systému. Koncept je zasazen do vesnice Zichovec, která leží na okraji přírodního parku Džbán.
Cílem soutěže je nabídnout budoucím architektům příležitost k tvůrčí sebereflexi ve srovnání s ostatními, ale především pokusit se o získání náhledu na samotný vzdělávací proces, uvědomit si svoji pozici v něm a mít možnost vyslovit svůj vlastní osobitý názor.
„Těší nás, že je o projekt mezi studenty zájem a že využívají příležitost ukázat své nápady na veřejnosti. Soutěže se zúčastnilo již téměř 1000 studentů, z některých jsou dnes úspěšní architekti a projektanti. Porota je vždy velmi příjemně překvapená množstvím zajímavých a propracovaných nápadů, které mladí lidé v soutěži předkládají,“ říká PaedDr. Hana Šimánová za společnosti Xella CZ, koordinátorka projektu.
Studenti se mohou registrovat ve dvou termínech, a to tak zvanou včasnou registrací, která probíhá od prvního říjnového až po první prosincový týden 2012, nebo mohou využít pozdní registrace od prvního lednového týdne 2013 až do předposledního dne před odevzdáním, tedy do 18. února 2013. Na vítěze čekají ceny a sponzorské dary:
1. cena 1500 €,
2. cena 1000 €,
3. cena 500 €.
 
Podrobná pravidla soutěže a další informace jsou k dispozici zde.
tisková zpráva