Soutěže

14. ročník ceny Inovace roku

Asociace inovačního podnikání ČR předala dne 4. prosince
ocenění Inovace roku 2009. Cenu obdržely i firmy působící
v oblasti stavebnictví – Knauf Insulation a PREFA
KOMPOZITY.

Ceny jsou udělovány již čtrnáctým rokem. Soutěže se může
zúčastnit každá firma se sídlem v ČR. Přihlášený produkt musí
být průkazně využíván (výrobek je uveden na trh, technologický
postup je zaveden v praxi, služba je poskytována).
Hodnoticí kritéria:
A – Technická úroveň produktu,
B – Původnost řešení,
C – Postavení na trhu, efektivnost,
D – Vliv na životní prostředí.
 
Jedním ze dvou výrobků oceněných titulem Inovace
roku
je přírodní minerální izolace
s technologií ECOSE®, která využívá přírodního
pojiva z obnovitelných materiálů bez obsahu formaldehydu,
fenolů a akrylátů. Výrobcem je firma Knauf Insulation,
s. r. o.
Firma PREFA KOMPOZITY, a. s., získala čestné uznání za
kompozitní výztuže stavebních konstrukcí.
Kompletní seznam ocenění najdete na stránkách Asociace
inovačního podnikání ČR www.aipcr.cz.
mi