Soutěže

13. ročník soutěže XELLA pro mladé architekty

Společnosti XELLA CZ a XELLA Slovensko, výrobci stavebního
systému YTONG, vyhlásily další ročník mezinárodní soutěže určené
studentům vysokých škol se zaměřením na architekturu, techniku či
umění. Popáté je soutěž otevřena i zahraničním studentům.

Letošní zadání soutěže zní Kamenolomy s novou funkcí
– Marianka.
Přeměnu kamenolomu ve sportovně-rekreační centrum
má obec Marianka nedaleko Bratislavy ve svém územním plánu
a navržené projekty tak skutečně pomohou a mají šanci
ovlivnit další rozvoj lokality. Marianka je také významným poutním
místem a vzhledem ke své poloze v chráněmé krajinné
oblasti Malé Karpaty a dostupnosti z Bratislavy je
i oblíbeným výletním cílem. Regenerace nepoužívaného
kamenolomu by měla v budoucnu návštěvu ještě více
zpříjemnit.
Jednotlivé návrhy bude posuzovat odborná porota. Kromě Evy
Jiřičné v ní zasedne deset dalších uznávaných profesionálů
a také zástupce obce Marianka. Hodnotit budou řešení
jednotlivých objektů a jejich zasazení do kontextu celého
území, dále architektonické, dispoziční i funkční řešení, ale
také možnost uplatnění systému YTONG nebo vápenopískových tvárnic
SILKA. Neopomenou ani ekologický aspekt, vztah k prostředí
a využitelnost alternativních zdrojů energie.
Nejzajímavější návrhy budou odměněny částkami ve výši 1000,
500 a 300 eur. Kromě toho porota vybere další tři mladé
talenty, kteří si odnesou věcné ceny v hodnotě 150 eur.
Podklady k soutěži budou k dispozici na příslušných
vysokých školách a také na stránkách
firmy Xella
. Termín odevzdání prací je do
7. 2. 2008.