Aktuality

Soud zastavil insolvenční řízení se stavební firmou Hochtief CZ

Městský soud v Praze zamítl insolvenční návrh na stavební společnost Hochtief CZ. Navrhovatel, kterým byla firma Zepra mining ze Zlatých Hor na Jesenicku, podle soudu nedokázal, že se Hochtief nachází v úpadku. Soud rozhodnutí zveřejnil na serveru www.justice.cz.
Zepra po Hochtiefu požadovala 7 miliónů korun, stavební firma návrh označila za neoprávněný. „Navrhovatelem tvrzené skutečnosti, které mají osvědčit úpadek dlužníka, jsou nedostačující,“ uvedl soud. Zepra mining podle soudu neuvedla ani žádné konkrétní skutečnosti, které by dokládaly úpadek Hochtiefu. „Insolvenční návrh věřitele je neurčitý a nedostatečně odůvodněný a od počátku neumožňuje soudu řádné zhodnocení a posouzení dlužníkova stavu,“ stojí v usnesení. Zepra se proti rozhodnutí může odvolat k Vrchnímu soudu v Praze nebo podat nový insolvenční návrh.