Aktuality

Seminář Veřejné dražby – zkušenosti z praxe a ukázka fiktivní dražby

Studio Axis, spol. s r. o., pořádá ve středu 10. 10. 2012 od 9 h odborný seminář Veřejné dražby – zkušenosti z praxe a ukázka fiktivní dražby. Koná se v Centru vzdělávání ve stavebnictví, Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD).
Seminář je určen nejen pracovníkům územních samosprávných celků, orgánů státní správy, ale i dalším osobám, které se potřebují orientovat v průběhu veřejných dražeb – např. budoucí dražebníci (žadatelé o vydání oprávnění na provádění veřejných dražeb), navrhovatelé, účastníci dražby, dlužníci, dražební věřitelé či osoby mající k předmětu dražby právo (např. zástavní právo, věcné břemeno apod.) a další zájemci. Seminář je rovněž určen i pracovníkům živnostenských úřadů, kteří vydávají živnostenské oprávnění na dražební činnost.
 
Přednášející:
Ing. Zdeňka Niklasová, ředitelka odboru veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR – pracovala v realitní oblasti, poté delší dobu jako dražebník, spolupodílí se na přípravě legislativní úpravy veřejných dražeb, vykonává lektorskou činnost pro státní správu, územní samosprávu a další subjekty, pravidelně publikuje odborné články z oblasti veřejných dražeb v odborném časopise.                     
 
Obsah semináře 9–13 h:
Veřejné dražby v České republice
– právní úprava veřejných dražeb,
– rozdělení veřejných dražeb,
– požadavky na dražebníka (i z pohledu živnostenského).
 
Veřejné dražby dobrovolné
– co může být předmětem dražby,
– kdo může dražbu navrhnout,
– postup při přípravě a realizaci dražby,
– postavení osob dotčených veřejnou dražbou dobrovolnou, jejich práva a povinnosti.
 
Veřejné dražby nedobrovolné
– co může být předmětem dražby,
– kdo může dražbu navrhnout,
– postup při přípravě a realizaci dražby,
– postavení osob dotčených veřejnou dražbou nedobrovolnou, jejich práva a povinnosti.
 
Veřejná dražba nedobrovolná nebo exekuce?
– rozdíly mezi veřejnou dražbou nedobrovolnou a exekuční dražbou z pohledu věřitele.
 
Obsah semináře 14–16 h:
Ukázka fiktivní dražby
– oprávnění dražebníka před, během a po dražebním jednání ve vztahu k účastníkům dražby;
– práva a povinnosti účastníka dražby před, v průběhu a po vlastním dražebním jednání;
– průběh vlastního dražební jednání.
 
Pořadatel:
STUDIO AXIS, spol. s r. o.
tel.: 277 775 917–18
 
On-line přihláška ZDE.

wd