Aktuality

Seminář Aktuální velká novela zákona o veřejných zakázkách

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Aktuální velká novela zákona o veřejných zakázkách. Koná se 25. 9. 2012 od 9 h na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Lektoři:
● Mgr. David Dvořák, LL.M., partner advokátní kanceláře MT Legal, s.r.o., spoluautor původního zákona o veřejných zakázkách; člen představenstva České společnosti pro stavební právo; člen Legislativní komise ČKAIT;
● Ing. Petr Serafín, zaměstnanec Ministerstva průmyslu a obchodu ČR; člen představenstva České společnosti pro stavební právo, spolupracovník S.I.A. – Rady výstavby a dalších nevládních organizací; specialista zejména na veřejné zakázky ve stavebnictví.
 
Oba jmenovaní se dlouhodobě věnují přednáškové, publikační a metodické činnosti v oblasti veřejných zakázek, vydali mj. publikaci Veřejné zakázky ve stavebnictví.
 
Seminář je zaměřen na seznámení s jednotlivými ustanoveními „velké novely“ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v platném znění), přijaté s účinností od 1. 4. 2012 zákonem č. 55/2012 Sb. Novela obsahuje značné množství zásadních změn v procesu zadávání veřejných zakázek, a to ve všech jeho fázích, jakož i nové povinnosti při realizaci veřejných zakázek. Výklad v jednotlivých blocích bude doplněn o související ustanovení prováděcích vyhlášek č. 133/2012 Sb., 230/2012 Sb., 231/2012 Sb. a 232/2012 Sb., z nichž poslední tři nabyly účinnosti dnem 1. 9. 2012. Obsah bude zaměřen zejména na problematiku veřejných zakázek ve stavebnictví, nicméně celá řada přednášených otázek je platná obecně a tudíž využitelná pro posluchače i z jiných odvětví.
Seminář je určen pro zadavatele veřejných zakázek (zejména pracovníky státní správy a samosprávy), dodavatele (uchazeče, resp. zájemce) a konzultační a poradenské firmy působící v oblasti zadávání veřejných zakázek.
 
Program:
– Nové instituty a definice,
– Nové finanční limity,
– Nové povinnosti ve vztahu k transparentnosti,
– Novinky v zadávací dokumentaci a jejím poskytování,
– Změny v kvalifikaci,
– Změny v jednotlivých druzích zadávacích řízení,
– Změny v procesu výběru nejvhodnější nabídky (otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek),
– Novelizace námitek a dohledu ÚOHS,
– Prováděcí právní předpisy – průběžně.
 
Výklad bude podpořen podrobnou prezentací.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
wd