Průmysl a obchod

ZVVZ dodá pro slovenské Mochovce vzduchotechniku za 120 mil. Kč

Nové bloky slovenské Jaderné elektrárny Mochovce, kde se k dosavadním dvěma přistavují další dva, budou vybaveny vzduchotechnikou z milevské skupiny ZVVZ Group. Zatímco dodávky pro třetí blok skončily, pro čtvrtý se nyní začínají vyrábět.
V obou případech jde o ventilátory, chladiče vzduchu, automatické plynotěsné uzávěry, automatické vzduchotěsné uzávěry a přetlakové klapky, řekl ČTK mluvčí společnosti Zdeněk Zuntych. Loni objem těchto dodávek dosáhl 110 miliónů korun, letos to bude 120 miliónů korun.
„Pro oba nové bloky jsme vedle prováděcího projektu pro vzduchotěsnou zónu, která je významnou součástí jaderného ostrova, zpracovali i velmi důležité programy pro spouštění vzduchotechnických systémů celého jaderného zařízení, to znamená funkční zkoušky,“ uvedl Zdeněk Klukáček, vedoucí obchodu jaderné energetiky společnosti ZVVZ-Enven Engineering. Ta v rámci holdingu ZVVZ Group drží „jaderné“ know-how na filtrační stanice a chladiče, zatímco sesterská společnost ZVVZ Machinery na ventilátory, uzávěry či klapky.
Skupina ZVVZ Group usiluje o dodávku vzduchotechnických zařízení i pro plánovanou dostavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín, kde má podepsaná memoranda o porozumění či spolupráci s oběma hlavními uchazeči – firmou Westinghouse a konsorciem MIR.1200.
Podle dosavadních jednání se pro ZVVZ GROUP jeví jako výhodnější nabídka česko-ruského konsorcia MIR.1200. „S ním podrobně vyjednáváme o vzduchotechnice pro jadernou část. Jedná se o realizační projekt přes dodávky, montáž až po uvedení do provozu. Nyní jsme ve stadiu přípravy smlouvy o smlouvě budoucí,“ uvedl Klukáček. Na to by měla navázat jednání o obchodních podmínkách, včetně cen. Nabídka Rusů je podle něj velmi konkrétní a dává firmě poměrně široké kompetence s velkým podílem práce v jaderné i nejaderné zóně.
Nabídka od americké korporace Westinghouse je naproti tomu stále jen v obecné rovině, pokud jde o jaderný ostrov. Nešlo by o dodávku uceleného projektu, ale jen o dodávku jednotlivých komponentů vzduchotechniky. „Pro nás není důležitý jen rozsah prací, ale také reference, které tím získáme. Bez referencí a správných kontaktů jste v jaderné energetice ztraceni,“ řekl ČTK generální ředitel ZVVZ-Enven Engineering Miloslav Šváb.
Holding ZVVZ Group v posledních letech zvýšil technickou úroveň produkce podle požadavků nových norem, posilujících bezpečnostní parametry jaderných elektráren. S rostoucím rozsahem prací společnost ZVVZ – Enven Engineering posílila o několik lidí svou projekci pro oblast jaderné energetiky i kontrolu jakosti.
Někdejší ZVVZ Milevsko bylo finálním dodavatelem vzduchotechniky pro jaderné elektrárny v bývalé ČSSR od roku 1985.
zpráva ČTK