Průmysl a obchod

Zlínská univerzita otevřela nové Centrum polymerních systémů

Nové Centrum polymerních systémů slavnostně otevřeli zástupci zlínské Univerzity Tomáše Bati. Objekt přišel včetně vybavení na více než 700 miliónů korun. V centru bude pracovat 120 výzkumných pracovníků z Česka i zahraničí, jejich počet zřejmě postupně stoupne, uvedl rektor univerzity Petr Sáha.

„Je to zlomový okamžik. Do této chvíle jsme budovali jednotky vzdělávající a výzkumné, což jsou fakulty. Pak jsme měli technologické parky. Tohle je poprvé, co budujeme výzkumné centrum na něco specializované, je to úplně nová etapa ve vývoji univerzity,“ uvedl Sáha.

„Každé centrum se chce v nějakém směru profilovat, my se profilujeme v úzké spolupráci s průmyslem, který má ve zlínském regionu velkou tradici, to je gumárenský a plastikářský. Chceme nabízet své služby od řešení zpracovatelských problémů po analýzy materiálů, navrhování nových receptur a podobně. Naše výjimečnost mezi centry je v komplexnosti možností, které můžeme nabídnout,“ řekl ředitel centra Vladimír Pavlínek.

Výzkum polymerních materiálů má ve Zlíně dlouhou tradici, centrum proto podle něj nevzniklo takzvaně na zelené louce. „Vycházelo ze vzdělávacích programů a výzkumných činností zejména v rámci Fakulty technologické. Pracovníci fakulty jsou také zčásti zaměstnanci centra,“ podotkl ředitel.

Zlínským vědcům se daří například v oblasti medicínských aplikací polymerů. „Jsou to různé hydrogely pro rychlejší a bezpečnější hojení ran, vývoje různých katetrů pro zdravotnictví. Máme skupinu, která se věnuje vývoji senzorů, které dokážou pomocí nanočástic detekovat přítomnost nebezpečných par jedovatých látek,“ uvedl Pavlínek.

Stavba centra byla dokončena loni na podzim, následoval zkušební provoz, vybavování interiérů a stěhování přístrojů. „Jsou zde desítky přístrojů, bude osm výzkumných směrů a týmů, každý bude na něco specializován, k tomu potřebuje vlastní výzkumnou infrastrukturu,“ podotkl Sáha. Vědci se budou zabývat například specializovanými procesy pro obalové materiály i polymery, které reagují na magnetické, světelné či elektrické pole. Objekt má laboratorní trakt s laboratořemi pro zpracování plastů a kaučuků i pro analýzy a úpravy polymerních struktur, které mění vlastnosti materiálů.

Univerzita získala na projekt stojící u třídy Tomáše Bati v centru Zlína dotace 713 miliónů korun, z toho 85 procent byly evropské dotace, zbytek uhradil stát. Stavba stála 340 miliónů korun.

Univerzita loni otevřela i nové laboratorní centrum technologické fakulty. Objekt v areálu bývalých baťovských závodů v těsném sousedství sídla fakulty přišel na 532 miliónů korun, 443 miliónů korun tvořila evropská dotace. Zlínská univerzita má v letošním akademickém roce asi 12 000 studentů.

zpráva ČTK