Průmysl a obchod

Zakázek zadávaných kraji, městy a obcemi je méně a jsou odkládány

Zakázky zadávané krajem, městem nebo obcí realizuje 86 % dotázaných společností. Koronakrize má podle devíti z deseti dotázaných vliv i na tyto zakázky (90 %). Tyto zakázky jsou podle dotázaných odkládány (59 %) a je jich méně (56 %). Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q4/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research za podpory generálního partnera společnosti BAUMIT spol. s.r.o.

Téměř devět z deseti dotázaných stavebních společností realizuje zakázky, které jsou zadávány menšími celky, jako jsou kraje, města či obce (86 %). V průměru tvoří 46 % všech zakázek těchto stavebních společností. Koronakrize měla pro devět z deseti dotázaných vliv na realizaci těchto zakázek (90 %).

Koronakrize se podepsala také na těchto zakázkách. Největší dopad pociťují dotázaní v tom, že jsou zakázky odkládány (59 %) a je jich méně (56 %). Zároveň pociťují také větší konkurenci a více zájemců o realizaci zakázky, než je běžné (46 %). Jako další z dopadů uvádí stavební společnosti rušení zakázek (35 %) a větší tendenci soutěžit na cenu (33 %). Dalších 7 % dotázaných se také setkalo s jinými obtížemi, jako je například posun termínu splatnosti faktur nebo komplikace pro práci dělníků, jako je jejich ubytování a podobně.

Graf: Realizujete zakázky zadávané kraji, městy nebo obcemi?

Vliv koronakrize na zakázky popisuje také Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema, a.s.: „V některých případech se tyto zakázky zpomalily, zastavily, nebo dokonce zcela zrušily. Důvodem je nejistota, s jakým objemem finančních prostředků bude moci samospráva v nejbližším období nakládat a jaké investice si bude moci ještě vůbec dovolit.“

Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. k tomu dodává, že zakázky menších celků ovlivnily také obtíže spojené s omezením fungování veřejné správy: „Zadavatelé se vyrovnávali a vyrovnávají s potížemi jarní vlny a současně probíhající druhé vlny epidemie COVID 19 velmi různorodě. Obecně mělo zavedení home office u pracovníků veřejné správy negativní dopad na efektivitu komunikace s dodavateli konzultačních služeb, resp. s investory, a i mezi úřady navzájem. Řada smluv je plněna se zpožděním, nebo s určitými potížemi, způsobenými nemožností obstarat stanoviska dotčených orgánů nebo uskutečnit projednání se zadavatelem. Kraje, města a obce stále častěji upravují své rozpočty a škrtají investice z obavy budoucího vývoje – zadávaní veřejných zakázek z této úrovně se zpomaluje, což je zvláště patrné a znepokojivé u zakázek na projektovou přípravu staveb.“

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2020 bude zveřejněna na: www.ceec.eu

podle podkladů společnosti CEEC Research