Průmysl a obchod

Začíná stavba dálnice D1 z Kroměříže do Říkovic

Stavba nového úseku nejstarší české dálnice D1 z Kroměříže do
Říkovic na Přerovsku se oficiálně zahajuje ve čtvrtek 12. 6.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předá staveniště
realizátorovi projektu, společnosti Skanska. Náklady na stavbu
jedenáctikilometrového úseku dosáhnou více než 4,5 miliardy
korun. Stavba bude součástí připravovaného prodloužení dálnice na
Přerov a Lipník nad Bečvou.
Nový úsek dálnice naváže v Kroměříži na dokončovaný
obchvat ve východní části města, končit bude před obcí Horní
Moštěnice na Přerovsku provizorním napojením na silnici
I55. Přípravné práce pro stavbu dálnice už byly zahájeny, nový
úsek by měl být zprovozněn v říjnu 2010.
Součástí stavby budou tři mimoúrovňové křižovatky, které
umožní napojení nového úseku na okolní silniční síť, především na
připravované rychlostní silnice R49 a R55. Počítá se
i se stavbou několika mostů pro křížení s železničními
tratěmi Hulín–Přerov a Hulín–Holešov.
Po dokončení stavby nového úseku dálnice D1 z Kroměříže
do Říkovic se počítá s jejím prodloužením do Přerova
a Lipníku nad Bečvou. Tam se D1 napojí na dálnici D47, což
umožní lepší dopravní spojení na Ostravu a Polsko.
Stavba dálnice D1 byla zahájena už v roce 1939, práce
však přerušila druhá světová válka. Po válce byla stavba
v omezeném rozsahu obnovena, v roce 1950 však byly práce
opět zastaveny. Po jejím obnovení před 40 lety se počítalo
s tím, že dálnice povede na Slovensko a končit bude na
hraničním přechodu Starý Hrozenkov. Po rozpadu federace byla její
trasa odkloněna od Brna na Ostravu s ukončením u Lipníku
nad Bečvou. Poslední změnou bylo rozhodnutí, že se v D1 změní
i budovaná D47, která spojí Lipník nad Bečvou s Ostravou
a polskou hranicí. Dálnice D1 nyní měří 247,5 kilometru,
po dokončení by měla dosáhnout délky 377 km.
zpráva ČTK