Průmysl a obchod

Wienerberger nabízí od zítřka na 750 typových projektů rodinných domů

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, výrobce kompletního zdicího systému POROTHERM, ve spolupráci se společností G SERVIS CZ zveřejní od zítřka 15. 9. 2011 na internetové adrese www.porotherm.cz/projekty na 750 typových projektů rodinných domů.
Pořízení projektu není a priori omezeno výběrem stavebního materiálu! Nicméně ti, kteří budou stavět z POROTHERMU, mohou využít výhod, které společnost nabízí. Zájemci, kteří si vyberou a objednají na www.porotherm.cz/projekty projekt, uhradí zálohu ve výši 9900 Kč. Při převzetí projektu doplatí plnou cenu dle ceníku uvedeného na tomto webu. Dále však již záleží na nich, jaké služby bezplatně získají nebo zda budou mít nárok na vrácení 100% nákladů na pořízení základní podoby projektové dokumentace.
Ti, kteří se rozhodnou nechat si postavit svoje bydlení v rámci programu POROTHERM DŮM, dostanou po kolaudaci domu zpět celou částku uhrazenou za základní podobu typového projektu. Spolu s tím si mohou vybrat, zda získají zdarma i energetický průkaz domu, jehož hodnota činí 7000 Kč, nebo zvolí pomoc společnosti Wienerberger se založením stavby – tato služba má hodnotu 9800 Kč, je však vázána výhradně na stavbu z broušených cihel.
Stavebníci, kteří si pouze zakoupí cihly POROTHERM s tím, že budou stavět svépomocí nebo za pomoci firmy, která není zapojena do programu POROTHERM DŮM, si také volí svůj bonus sami. Na výběr mají opět mezi energetickým průkazem rodinného domu v hodnotě 7000 Kč a pomocí při založení stavby v hodnotě 9800 Kč.
V rámci služeb zákazníkům se počítá i s požadavky na osazení projektu do terénu či na individuální úpravy jednotlivých projektů, kdy k častým požadavkům patří například změny umístění příček, přidání střešního okna a dalších. „Počítáme i s tím, že někteří stavebníci budou požadovat i přípravu tzv. malého projektu pro schválení budoucí podoby domu obecním úřadem,“ uvádí Roman Šulista, vedoucí programu POROTHERM DŮM. Jak ale dodává, tyto služby již patří k nadstandardu a hrazeny budou individuálně podle požadovaného rozsahu a náročnosti jednotlivých úprav.
tisková zpráva