Průmysl a obchod

Vznikl Cech aplikovaných fotovoltaických technologií

Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) byl založen 31. 10. 2013 předními výrobci a instalátory fotovoltaických zařízení jako nevládní a neziskové profesní sdružení. Cílem cechu je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice.
„CAFT je tady pro ty, kteří ve fotovoltaice pracují, vyrábějí technologie nebo je montují či servisují a chtějí svoji práci dělat dobře a kvalitně. Těmto firmám chceme dát odbornou podporu a zprostředkovat jim informace o nových technologiích a v praxi osvědčených pracovních postupech,“ komentuje Aleš Hradecký, člen představenstva a majitel instalační firmy SolarInvest. „CAFT přináší členům také povinnosti. Vypracováváme standardy kvality práce ve fotovoltaice, které budou pro naše členy závazné,“ dodává Hradecký.
„CAFT se aktivně zapojí také do tvorby legislativy a bude iniciovat takové změny, které podpoří výstavbu kvalitních fotovoltaických systémů v České republice. V nadcházejícím roce bychom chtěli prosadit zjednodušení administrativy související s provozováním domácích fotovoltaických instalací a technických řešení umožňujících instalaci těchto zdrojů pro širokou veřejnost. Střešní elektrárna je totiž pro své uživatele obdobně jednoduché zařízení jako jakýkoliv jiný domácí elektrospotřebič,“ říká Jakub Halamíček, obchodní ředitel firmy IBC SOLAR.
Neméně důležité je řešit problematiku další podpory rozvoje těchto systémů tam, kde to má smysl. Zastavením podpory ke konci roku bez alternativního systému stát ze dne na den vzal lidem možnost vyrábět si vlastní elektřinu. Evidujeme přitom tisíce zájemců, kteří by si chtěli takto snížit účty za elektrickou energii. Přitom dosavadní systém podpory lze po vzoru západních zemí nahradit hned několika efektivními či nefinančními systémy jako je net-metering nebo dotace na akumulaci, doplňuje Halamíček.
Chceme být odborným partnerem odpovědným orgánům státní správy, energetickým společnostem a odborným institucím a pomoci tento zdroj zodpovědně etablovat v české energetice.
Více informací na www.caft.cz.
tisková zpráva