Průmysl a obchod

Vývoj stavebnictví v roce 2012

V roce 2012 klesla stavební produkce meziročně o 7,6 %, za první dva měsíce letošního roku o 3,3 %. Nových bytů bylo zahájeno o 13,4 % méně než v roce 2011, nejvýraznější pokles zaznamenala výstavba v bytových domech. Průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu dosáhly v roce 2012 částky 3,26 mil. Kč v rodinném domě a 2,02 mil. Kč v bytovém domě.
Stavební produkce dosáhla svého vrcholu v letech 2007–2008, od té doby stále klesá. V roce 2012 klesla o 7,6 %, z toho u pozemního stavitelství o 6,5 % a inženýrského stavitelství o 10,0 %. V útlumu se nachází i bytová výstavba. V roce 2012 byla v rodinných domech zahájena výstavba 14 399 bytů, tj. o 15,6 % méně než v roce předcházejícím. U bytových domů činil tento pokles 19,8 %, zahájeno jich bylo pouze 4 022, což je nejméně v novodobé historii. Dokončeno bylo celkově o 2,9 % bytů více (29 467 bytů), z toho v rodinných domech o 0,3 %, v bytových domech o 9,4 %.
Nejčastěji se v rodinných domech v roce 2012 stavěly byty o velikosti 4+1, s obytnou plochou 94 m², s průměrnými investičními náklady 3,26 mil. Kč. V bytových domech se nejčastěji jednalo o výstavbu bytu 2+1 s obytnou plochou 50 m² a náklady 2,02 mil. Kč.
Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů bylo v České republice k 26. březnu 2011 téměř 4,76 mil. bytů, z toho 86,3 % obydlených. Ve struktuře obydlených bytů jsou nejvyšší podíly u bytů ve vlastním domě (36 %), bytů nájemních (22 %) a bytů v osobním vlastnictví (20 %).
Průměrná velikost bytu na úrovni republiky je 3,7 obytné místnosti.
zdroj ČSÚ