Průmysl a obchod

Vývoj cen průmyslových výrobců

Ceny průmyslových výrobců byly v říjnu meziměsíčně nižší o 0,1 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,1 %, chemických látek a výrobků o 2,0 % a dopravních prostředků o 0,4 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 0,6 %. Klesly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Zvýšily se ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,1 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 1,6 %. Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Zvýšily se ceny za informační služby o 1,0 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 0,7 %, za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 0,5 % a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 0,3 %. Ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu se snížily o 0,5 %, za poradenství v oblasti řízení o 1,4 % a za služby v oblasti zaměstnání o 3,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby klesly o 0,1 %.

Meziroční srovnání
Ceny průmyslových výrobců vzrostly stejně jako v říjnu o 0,9 %. Zvýšily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,7 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 3,5 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 11,1 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu byly vyšší o 4,7 %, v odvětví pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,2 % a v odvětví těžby a dobývání o 3,2 %. Významně se snížily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 9,0 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,7 % (v říjnu o 4,8 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,2 % (v říjnu o 2,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,2 % (v říjnu o 2,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 6,0 %, za služby v oblasti programování o 4,8 %, za informační služby o 3,9 %, za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,7 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,6 %. Vyšší byly dále ceny za poradenství v oblasti řízení o 2,0 % a za služby v pozemní dopravě o 2,1 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě byly nižší o 1,8 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,0 % (v říjnu o 2,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – říjen 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně vzrostly o 0,1 % (v září se nezměnily). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 2,3 % a naopak nejvíce se snížily v Řecku o 2,0 %. V Polsku ceny klesly o 0,4 %, v České republice o 0,3 %, v Německu a na Slovensku shodně o 0,1 %. V Rakousku se ceny nezměnily.

Meziročně byly ceny v EU28 v říjnu nižší o 1,6 % (v září o 0,8 %). Nejvíce se snížily ceny v Dánsku a v Itálii o 4,1 %. V Rakousku ceny klesly o 2,1 % a v Německu o 0,3 %. Na Slovensku zůstaly ceny beze změny. V České republice se ceny zvýšily o 0,9 % a v Polsku o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Bulharsku o 3,8 %.

zdroj ČSÚ