Průmysl a obchod

Výstavba kampusu Masarykovy univerzity se prodraží

Podle Kateřiny Böhmové z tiskového odboru ministerstva
školství se výstavba kampusu brněnské Masarykovy univerzity
prodraží o 1,2 miliardy Kč. Původní náklady byly 5 miliard Kč.

Důvodem jsou kurzové ztráty (od doby, kdy Česko peníze na
projekt získalo, klesla cena eura), navýšení cen ve stavebnictví a
začlenění nákupu nového vybavení kampusu do projektu. Školský areál
měl být podle projektu dokončen již v příštím roce. Podle
nejnovějších informací se jeho výstavba může prodloužit asi o
rok.
Podle vedení univerzity nyní stavební práce stojí, protože
škola zatím nezískala písemný souhlas ministerstva školství k
podpisu schválených smluv s dodavateli. Univerzita čeká na
informace z ministerstva od června. Böhmová poukázala na to, že z
výběrových řízení, která skončila v červenci, se zjistilo, že je
nutné zcela přepracovat program výstavby kampusu.
Ministerstvo již požádalo vládu, aby dala souhlas
s prodloužením doby financování kampusu, a to až do roku 2012.
Tím by bylo možné úhrady za projekt, který je financován je z úvěru
Evropské investiční banky, rozložit do více let.

Výstavba univerzitního kampusu je jedním z největších současných
brněnských stavebních projektů. V září byla otevřena takzvaná Modrá
etapa výstavby, zahrnující 12 nových objektů včetně pavilonu
biomodelů a centrální knihovny (viz Materiály pro stavbu 8/2007). K
dokončení kampusu zbývají ještě dvě etapy.