Průmysl a obchod

VUT začne letos budovat v Brně nové výzkumné centrum

Vysoké učení technické v Brně (VUT) začne letos budovat v brněnském Králově Poli nové centrum zaměřené na výzkum stavebních materiálů a technologií. Na projekt získalo dotaci téměř 818 miliónů korun. Většinu peněz poskytne Evropská unie, 122 miliónů tvoří příspěvek ze státního rozpočtu.
Projekt získala Stavební fakulta. Centrum AdMaS, které se začne stavět, bude zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií. Týká se nejen oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst, obcí a krajiny.
Nyní začínají přípravné práce na výstavbu centra, dokončuje se tendrová dokumentace, přijímají se první zaměstnanci. Provoz centra je naplánován od letošního července. V tomto termínu škola plánuje zahájení aktivit, které nevyžadují pro činnost nově postavené objekty. Celkem tři výzkumné budovy a jedna hala se začnou stavět zřejmě letos na podzim. Hotovo má být v roce 2013. Zkušební provoz začne o rok později. Projekt vytvoří kolem 130 pracovních míst. Téměř stovka z nich budou pro vědce. Univerzita chce tímto způsobem vytvořit také pracovní místa například pro doktorandy.
Podle prorektora VUT pro stavební rozvoj Petra Štěpánka se budou vědci zabývat dvěma výzkumnými programy. „Jde o pokročilé stavební materiály a pokročilé konstrukce a technologie. Aby se projekt ve finální fázi uživil, potřebujeme ročně získat ze smluvního výzkumu zakázky ve výši 130 až 150 milionů korun,“ uvedl Štěpánek.
Výsledkem výzkumu by podle Štěpánka měly být efektivnější, levnější, trvanlivější a spolehlivější konstrukce pro pozemní a inženýrské stavitelství. Výzkumným pracovníkům ve vývoji pomůže i moderní přístrojové vybavení. Z rozpočtu projektu je na ně vyčleněno celkem 300 miliónů korun.
VUT chce při výzkumu využít například rentgenový tomograf, který se používá v lékařství. „Člověka svlékne do naha. Chtěli bychom materiály podle něj zkoumat. Díky tomografu zjistíme jakýkoliv defekt a podrobnou strukturu,“ uvedl děkan Stavební fakulty Rostislav Drochytka. Vědci se podle něj zaměří i na maximální využití druhotných odpadů.
zpráva ČTK