Průmysl a obchod

Vláda povolila využít loni nevyčerpané peníze ze Zelené úsporám letos

Vláda vyhověla žádosti Ministerstva životního prostředí ČR o účetní navýšení výdajového limitu pro dotace Zelená úsporám na letošní rok o 1,2 miliardy korun. Ministr Tomáš Chalupa (ODS) ČTK řekl, že díky aktivitě žadatelů koncem loňského roku se podařilo loni vyčerpat víc peněz, než úřad původně čekal, a to o 600 miliónů korun. Ministerstvo tak nemuselo žádat o přesun větší částky. Poslední data ministerstvo získalo v úterý.
Ministerstvo chce do systému zapojit také české prostředky ve výši 400 až 500 mil. Kč, aby byly k 31. prosinci plně vyčerpány všechny prostředky na účtu. Státní fond životního prostředí (SFŽP) totiž počítá s tím, že někteří žadatelé v Zelené úsporám budou vracet peníze zpět nebo budou žádat o odstoupení od smluv, protože nestihnou zateplení do prosince provést. SFŽP proto chce mít rozpracováno žádostí víc, aby tyto projekty mohl vyměnit za ty, které ke konci prosince budou připraveny k vyúčtování bez problémů. K zúčtování a vyplacení zbytku budou požity peníze vybrané fondem na likvidaci autovraků. Administrace žádostí by tak byla prodloužena až do roku 2013, žádné nové už ale úřad přijímat nebude.
Zhruba 20 miliard korun určených na zateplování domů musí Česko vyčerpat do konce letošního roku. Celkem zatím SFŽP vyplatil víc než polovinu žadatelů, a to za 10,6 miliardy korun.
„Máme vyplaceno přes 50 000 žadatelů, za půl roku se nám podařilo program rozpohybovat. Jsme v mírném plusu, na všechny, kteří splnili podmínky, se dostane. Jsem optimista, že se dostane i na ty nejlepší z projektů veřejných budov, a zároveň pro ně chystáme výzvu z operačního programu Životního prostředí. Podařilo se zrychlit řízení,“ shrnul ministr.
Loni bylo podle zprávy určené pro jednání vlády sice na program určeno 9,8 miliardy korun, vyplaceno bylo nakonec 8,6 miliardy korun. Zbylých 1,2 miliardy bude rozhodnutím vlády převedeno do roku letošního. Celkem tak letos bude moci fond na Zelenou úsporám vydat 8,4 miliardy korun.
 
Prodej emisních jednotek podle kjótského protokolu má přísná pravidla. Prodejci musejí výnosy využít pouze pro projekty na snižování emisí skleníkových plynů, jako jsou například opatření na úsporu energie. Česko své kredity prodalo především Japonsku a Světové bance.
Právo prodat emisní jednotky získalo Česko díky tomu, že od roku 1990 snížilo své emise skleníkových plynů o čtvrtinu, přičemž v kjótském protokolu se zavázalo k osmiprocentnímu snížení. Nevyužité právo vypouštět škodlivé emise proto mohla ČR ve formě emisních kreditů prodat ostatním státům nebo firmám. Obchodovat se může s volnými jednotkami do letošního roku, kdy vyprší platnost kjótského protokolu. Emisní jednotka představuje obchodovatelné právo státu vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého v období 2008 až 2012.

zpráva ČTK