Průmysl a obchod

Ve Stráži pod Ralskem vyroste Membránové inovační centrum

Ve Stráži pod Ralskem byla 22. srpna odpoledne slavnostně zahájena stavba Membránového inovačního centra, jehož cílem je podpořit aplikační výzkum a zavádění membránových separačních procesů do různých průmyslových odvětví v ČR i v zahraničí. Poklepu základního kamene se zúčastnili ministr školství Petr Fiala, hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, rektoři tří vysokých škol, ředitelé dvou ústavů Akademie věd ČR a zástupci průmyslové sféry.
Projektový záměr, jehož rozpočet dosahuje výše 512 miliónů korun, realizuje za podpory Evropského fondu regionálního rozvoje a MŠMT výzkumná organizace MemBrain, která je součástí holdingové skupiny MEGA.
Podle plánovaného harmonogramu bude realizace celého projektu probíhat do konce roku 2014.
Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti výzkumu membrán, membránových modulů a zařízení a membránových separací kapalin i plynů. Cílem je efektivní propojení výzkumu a průmyslové sféry. Nové výrobky a technologie se uplatní jak u výrobců a dodavatelů membrán a membránových technologií, tak u koncových uživatelů v potravinářství, v energetickém průmyslu, při čištění odpadních vod, v automobilovém průmyslu při elektroforetickém lakování a v neposlední řadě v nově se rozvíjející oblasti čištění bioplynu a membránových separacích plynů obecně.
„Architektonicky zajímavá a zároveň ryze účelová budova bude stavebně dokončena v listopadu příštího roku,“ říká Robert Špott, výkonný ředitel společnosti SYNER, která je generálním dodavatelem stavby. Pětipodlažní budova Membránového inovačního centra nabídne užitnou plochu 3858 m². Dojde samozřejmě i k vybavení analytických, technologických a mobilních laboratoří, které postupně zahájí zkušební provoz, jenž poběží do června 2014.
Stavbaři budou rovněž nedílnou součástí zkušebního provozu. „Membránové centrum už z podstaty své činnosti vyžaduje špičkové technologie v laboratořích a pro provoz bude jen přínosem, jestliže se implementace vysoce specializované technologie budou účastnit také odborníci ze stavebnictví,“ vysvětluje Špott.
tisková zpráva