Průmysl a obchod

V Zelené úsporám letos SFŽP zřejmě vydá 8,92 miliardy korun

Státní fond životního prostředí (SFŽP) investuje letos do končícího programu zateplování Zelená úsporám 8,92 miliardy korun. Vyplývá to z materiálů přiložených k návrhu státního rozpočtu na příští rok.
Fond, který disponuje hlavně výnosy z poplatků za znečišťování životního prostředí, výnosem z prodeje emisních kreditů a přerozděluje evropské dotace, letos celkově vydá 11,85 miliardy korun, příjmy jsou naplánovány na 1,77 miliardy korun.
Pro příští rok rozpočet počítá s příjmy 1,56 miliardy korun. Nezahrnuje přitom předpokládané příjmy z prodeje emisních kreditů, protože ještě není vybrán kupec.
Narozdíl od let 2009 až 2012, kdy stát na prodeji emisních kreditů, zejména Japonsku, vydělal celkem 20 miliard korun, budou dvě třetiny příjmů fondu tvořit výnosy z poplatků a pokut, které dosáhnou 1,05 miliardy korun. Letos výnos z prodeje kreditů poklesne podle předpokladu ministerstva financí na 0,32 miliardy korun, klesly i příjmy z poplatků.
Hospodaření fondu letos skončí deficitem 10,8 miliard korun, zejména z důvodů vyplácení dotací Zelené úsporám z minulých výnosů prodeje emisních kreditů. Na účtech u komerčních bank by ke konci roku mělo fondu zůstat 5,48 miliardy korun. Masivní podpora zateplování domácností skončí k 31. prosinci letošního roku.
Výdaje fondu v příštím roce by měly podle návrhu státního rozpočtu dosáhnout výše 3,02 miliardy korun, přičemž téměř 70 procent z nich má kapitálový charakter. Rozpočet fondu bude mít v příštím roce schodek 1,46 miliardy korun, financován bude ze zdrojů minulých let.
V rozpočtu SFŽP figuruje také splácení úvěru půl miliardy korun, který byl u Municipální finanční společnosti čerpán v letech 2003 a 2004. Roční splátky činí 50 miliónů a ke konci příštího roku by mělo zbývat splatit posledních 50 miliónů korun. S celkovým umořením počítá stát v roce 2014. Půjčka je používána výhradně na financování půjček žadatelům fondu.
zpráva ČTK