Průmysl a obchod

V Ústí n. O. byla zahájena vodohospodářská stavba za 900 miliónů

Městská společnost Tepvos Ústí nad Orlicí dnes zahájila nákladnou modernizaci čistírny odpadních vod a kanalizace ve městě. Na investici v hodnotě téměř 900 miliónů korun získala většinu peněz z evropských fondů a ministerstva životního prostředí.

Stavební práce by měly být hotovy do konce roku 2014, řekl ČTK jednatel společnosti Václav Knejp.
„Čistírna odpadních vod bude první polovinu roku 2015 ve zkušebním provozu, konečná kolaudace je naplánovaná do 31. července,“ uvedl Knejp.
Projekt se skládá z několika částí. Kanalizace v Ústí se bude rekonstruovat a dostavovat, splašková kanalizace vznikne nově i v Dlouhé Třebové. Počítá se také s větší výkonností čistírny odpadních vod.
Stát a Evropská unie na úpravy přispějí přibližně 670 miliónů korun. Na doplacení investice se bude částečně podílet městská firma, která si vezme i úvěr a půjčku od Státního fondu životního prostředí, dílem přispěje rovněž obec Dlouhá Třebová. Po dokončení bude na kanalizaci napojeno 13 600 uživatelů, nové připojení získá 3200 lidí. I s čistírnou se projekt dotkne života zhruba 16 200 obyvatel. Firma Tepvos Ústí nad Orlicí nyní zásobuje pitnou vodu 14 865 lidí.
zpráva ČTK