Průmysl a obchod

V ČR roste zájem o střešní solární instalace

V Česku v posledních měsících navzdory dopadům šíření koronaviru roste zájem o fotovoltaické instalace na střechy domů. Vyplývá to z dat dotačních titulů ministerstev životního prostředí a průmyslu, které má ČTK k dispozici, a z vyjádření firem. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uvedlo, že v programu Nová Zelená úsporám (NZÚ) je od ledna do května v tomto segmentu patrný téměř dvojnásobný meziroční nárůst počtu podaných žádostí. Jejich počet oproti stejnému období loni vzrostl z 954 na 1792, celková požadovaná částka pak ze100,3 na 223,8 miliónu korun.

„Dlouhodobě se uvádí, že jedna investovaná koruna z veřejných peněz v rámci programu NZÚ přinese další tři koruny soukromých investic. Přímo v případě fotovoltaiky se zájem o dotace pohybuje na úrovni 500 až 600 miliónů korun ročně. Důležité je, že tento program se během období pandemie nijak nezastavil,“ řekl ČTK ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zvýšený zájem registruje také Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) během třetí výzvy pro fotovoltaické systémy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). „V případě tohoto programu a výzvy je rostoucí trend dán jednoznačně skutečností, že žadatelé postupně finalizují zpracování žádostí a příloh k žádosti o podporu. Výzva byla vyhlášena na konci roku 2019, tedy tento trend lze za běžné situace očekávat. Je však více než pozitivní, že jej krize neovlivnila negativním směrem,“ uvedl náměstek MPO pro evropské fondy Marian Piecha. K 5. květnu ministerstvo evidovalo 139 žádostí za 840 miliónů korun. Trend potvrzují také firmy ČEZ a S-Power, které patří k lídrům trhu.

zpráva ČTK