Průmysl a obchod

V červenci vypsali státní investoři největší měsíční objem investic od začátku roku

V sedmém měsíci letošního roku vypsali veřejní investoři výběrová řízení v hodnotě 33,4 miliardy korun, což představuje největší měsíční objem investic od začátku roku. Od ledna do července vyhlásili veřejní investoři celkem 5466 soutěží v hodnotě 192 miliard korun. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci července 2016.

V červenci letošního roku vyhlásili státní investoři celkem 666 výběrových řízení. To představuje téměř shodný počet vypsaných soutěží jako v červenci minulého roku (pokles o 2,8 procenta), z hlediska objemu však jde meziročně o výrazný nárůst (49,1 procenta).
5466 soutěží v celkové hodnotě 192 miliard korun za prvních sedm měsíců roku je oproti srovnatelnému období loňského roku více než desetinový nárůst počtu výběrových řízení (13,3 procenta) a zároveň nejvyšší hodnota za posledních pět let, tedy za celou dobu sledování (2011 – 3298 soutěží, 2012 – 3869 soutěží, 2013 – 4365 soutěží, 2014 – 5293 soutěží, 2015 – 4826 soutěží). Z hlediska objemu zakázek pak jde meziročně o nárůst o 6,7 procenta.
Z výše uvedených výběrových řízení už bylo státními investory 27 procent ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům, což z celkového objemu představuje 24 procent ve vypsané hodnotě 46,4 miliardy korun. Ve skutečnosti však byly tyto zakázky zadány za 30,2 miliardy korun, tedy o třetinu méně (35 procent), než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (zhruba 7 procent z celkového objemu) zbývají v systému ještě soutěže v hodnotě 132,5 miliardy korun.
Od ledna do července letošního roku bylo konkrétním firmám zadáno 5764 zakázek v celkové hodnotě 90 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje čtvrtinový (26,6 procenta), respektive třetinový (31,2 procenta) pokles. Z hlediska objemu se dlouhodobě jedná o nejnižší hodnotu ve srovnatelném období za posledních pět let, tedy za celou dobu sledování. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.
tisková zpráva