Průmysl a obchod, Snižování energetické náročnosti budov

Úpravy ve výrobě zlepšily parametry izolace CLIMATIZER PLUS

Úpravy v technologii výroby izolace CLIMATIZER PLUS se odrazily ve zlepšené měrné tepelné kapacitě tohoto materiálu. Nově změřená hodnota měrné tepelné kapacity izolace je dle protokolu z CSI cd = 2020 J/kg.K. Hodnota je dvakrát vyšší než u minerální nebo polystyrenové izolace, které firma také vyrábí.
 
Protokol z měření je zdeVíce informací o tom, co to měrná tepelná kapacita je najdete zde.

CLIMATIZER PLUS je foukaná izolace vhodná pro zateplení všech částí konstrukce, jako jsou podlaha, strop, půda, stěna nebo střecha. Poskytuje vynikající technické vlastnosti, jeho použití je přitom vysoce ekonomicky výhodné s rychlou návratností.

podle podkladů společnosti CIUR