Průmysl a obchod

ÚOHS uložil výrobcům oken pokutu 20 miliónů za kartelovou dohodu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil za kartelovou dohodu tří výrobců oken pokuty v celkové výši 20 miliónů korun. Společnosti Dafe-plast, OSF 2000 a Sulko koordinovaly své nabídky, když se ucházely o veřejnou zakázku na výměnu oken ve školských budovách v Libereckém kraji. Rozhodnutí potvrdil předseda ÚOHS Petr Rafaj. Společnosti teď do dvou měsíců musí pokuty zaplatit. Bránit se mohou žalobou u Krajského soudu v Brně, podání žaloby ale neodkládá povinnost zaplatit pokutu.

„Zamítl jsem všechny rozkladové námitky, které se týkaly zejména nedostatečného zjištění skutkového stavu a prokázání protisoutěžního jednání, procesních pochybení, jakož i výše uložených pokut,“ uvedl Rafaj.

Výběrové řízení na výměnu oken na budovách spadajících pod krajský resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu vyhlásil Liberecký kraj v roce 2012. Úřad podrobně analyzoval položkové rozpočty nabídek u všech objektů, přičemž porovnával vzájemné poměry jednotkových cen nabídnutých firmami a zjistil, že mezi cenami stanovenými jednotlivými uchazeči existuje určitý cenový vzorec. Všechny nabídky vykazovaly i obdobné chyby v součtech a chyby grafické. Nabídky byly uzpůsobeny tak, aby výběrové řízení vyhrála firma Sulko. Za to, že se domlouvaly na tom, jakou nabídku do výběrového řízení pošlou, dostala firma Dafe-plast pokutu 4 878 000 korun, OSF pokutu 337 000 korun a Sulko 15 626 000 korun.

Podle úřadu se výrobci oken dopustili praktiky zvané „bid rigging“. „O praktiku bid rigging jde tehdy, když se uchazeči o zakázku, u kterých by se jinak důvodně očekávalo, že si budou konkurovat, před podáním nabídek dohodnou, že nebudou podávat pro zadavatele nejvýhodnější nabídku, ale naopak zvýší cenu či sníží kvalitu zboží nebo služeb poptávaných ve výběrových řízeních,“ vysvětlil mluvčí úřadu Martin Švanda.

Sulko a Dafe-plast jsou české společnosti, které patří k největším výrobcům a dodavatelům oken na trhu. Společnost OSF 2000 se zabývá především zateplováním a výměnou oken u panelových domů. Od loňského roku je podle údajů v obchodním rejstříku v insolvenčním řízení, letos v květnu byl na její majetek prohlášen konkurs.

Výše udělené pokuty není nijak neobvyklá, za podobné dohody takto vysoké sankce ÚOHS občas ukládá. Naposledy v březnu dal pokuty v celkové výši 50 miliónů korun devíti stavebním firmám za kartelové dohody při čtyřech veřejných zakázkách zadávaných městem Prostějov.

zpráva ČTK