Průmysl a obchod

U Plzně začala stavba spalovny odpadu za dvě miliardy korun

Plzeňská teplárenská začala stavět budovu spalovny komunálního odpadu v areálu skládky komunálního odpadu Chotíkově u Plzně. Stavba za necelé dvě miliardy korun zpracuje ročně až 95 000 tun odpadu z celého kraje.
 
Na spalovnu, která bude navíc vyrábět elektřinu a vyhřívat část Plzně, by měla městská teplárna získat dotaci EU. Musí být hotová do konce roku 2015, řekl při poklepu základního kamene ředitel teplárny Tomáš Drápela.
„Snažíme se tento projekt podpořit v Bruselu, aby byl dotován částkou přes půl miliardy korun. Pátého září jsme odeslali doplněné podklady. Zítra a pozítří je prezident Zeman v Bruselu na oficiální pracovní cestě a já jsem dobré naděje, že když nalezne nějakou vhodnou příležitost, tak ho podpoří,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský. Podle něj je velmi správnou tendencí ministerstva postupně zvyšovat poplatky za skládkování a zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu do roku 2023. Ministr uvedl, že spousta odpadu nejde ekologicky a ekonomicky recyklovat a „je nutné ho energeticky využít v takovýchto ekologických zařízeních, které budeme maximálně podporovat“. Odpad podle něj pomáhá energetické soběstačnosti a nezávislosti ČR.
„U dotace jsem mírným optimistou. Prošla v Evropské komisi prvním čtením a postoupili jsme do dále bez ztráty desítky. Už tam není nic, co by tomu mělo bránit,“ uvedl Drápela. Firmě hodně pomáhá ministerstvo životního prostředí a do konce roku bude jasno.
Teplárna spalovnu postaví z naspořených peněz a úvěru a nebude mít žádné nároky na město. Letos chce prostavět 800 miliónů Kč. „Už jsme vydali první zálohu 300 miliónů korun hlavně na zařízení na čištění spalin,“ řekl. Podle Drápely bude spalovna odpadu za Plzní zatím jediným podobným zařízením v ČR, které se uchází o dotace EU. Unie chce, aby země bývalého východního bloku výrazně omezily skládkování.
Podle Drápely bude nové zařízení vždy spalovat laciněji, než bude cena za skládkování. „Odpadový zákon ale musí vláda schválit co nejdříve, protože neplníme závazky vůči EU. A pokud by se neschválila novela, přestane EU vyplácet dotace na jakékoliv české projekty, které se budou týkat odpadového hospodářství,“ uvedl.
Dotčené obce Chotíkov, Město Touškov a Plzeň stavbu už dříve schválily. Proti spalovně, která má na další desítky let vyřešit problémy Plzně s komunálním odpadem, vystupovaly ekologické iniciativy. Referendum v Chotíkově v roce 2009 ale stavbu podpořilo. Odpůrci stavby, Děti Země z Brna a Sdružení pro udržitelný rozvoj obce Chotíkov, napadli správní žalobou stavební povolení, které v červenci nabylo právní moci. „Stavbu to nijak neovlivňuje, je to otázka soudů,“ řekl Drápela.
Většina obyvatel Chotíkova se ale podle starosty Vítězslava Blažka na spalovnu těší. Stejně se vyjádřila starostka Města Touškova Vilma Kunešová. „Spousta lidí říká, že je lepší odpad nějak likvidovat než ho zahrabávat do země,“ uvedla. Podle Blažka dostanou obce od teplárny desítky miliónů korun na rozvoj a lidé také cítí pracovní příležitosti.
„Je to skutečně špičková technologie. Spalovna bude mít nejlepší emisní parametry v Evropě,“ uvedl Jan Musil, šéf dodavatelské ČKD Group. Německý partner ČKD, výrobce spalovacích kotlů Martin, má 300 referencí na spalovny po světě. Podobně rakouský Zauner, zaměřený na čistění spalinových plynů. Cena pro Plzeň je dle Musila příznivá.
zpráva ČTK
 
Internetové stránky spalovny Chotíkov najdete zde.