Průmysl a obchod

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2016

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2016 klesla meziročně reálně o 3,3 %. V porovnání se 3. čtvrtletím 2016 byla sezónně očištěná produkce o 1,1 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 3,8 % (příspěvek +2,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 15,8 % (příspěvek –5,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně snížil o 3,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,0 % a činila 35 396 Kč.
Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostl o 40,4 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 17 054. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 8,7 % a činila 50,0 mld. Kč, na pozemním stavitelství 22,5 mld. Kč (růst o 25,7 %) a na inženýrském stavitelství 27,5 mld. Kč (pokles o 2,2 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 2,9 mil. Kč a byla meziročně o 22,6 % nižší.
Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostl o 6,2 %, stavební úřady jich vydaly 21 839. Orientační hodnota těchto staveb činila 75,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2015 vzrostla o 12,8 %.
Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2016 činila 1769 tis. m², což v meziročním srovnání znamenalo růst o 19,2 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 17,1 %, nebytových budov o 20,9 %.
Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2016 se meziročně zvýšil o 15,9 % a činil 7766 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 19,1 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 23,5 %.
Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostl o 23,5 % a činil 8 964 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných vzrostl o 2,8 %, v bytových domech se zvýšil o 83,1 %.

zdroj ČSÚ