Průmysl a obchod

Stavebnictví v září 2013

Stavební produkce v září 2013 klesla meziročně o 9,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 11,8 %. Září 2013 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září 2013 meziměsíčně nižší o 4,6 %.
Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 8,8 % (příspěvek –6,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 10,8 % (příspěvek –3,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce září 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 28,4 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2013 meziročně snížil o 8,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 1,7 % a činila 28 633 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v září 2013 meziročně snížil o 8,7 %, stavební úřady jich vydaly 7653. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 27,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 vzrostla o 14,5 %, a to především v důsledku povolení velkých staveb pro energetiku, průmysl a infrastrukturu.
Počet zahájených bytů se v září 2013 meziročně snížil o 1,7 % a dosáhl hodnoty 1825 bytů. K poklesu přispělo nízké zahajování bytů v nástavbách k bytovým domům. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 16,5 %, u bytů v rodinných domech došlo k růstu o 0,6 %.
Počet dokončených bytů se v září 2013 meziročně zvýšil o 18,2 % a činil 2433 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 108,3 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 8,9 %.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2013 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,5 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,4 % a inženýrské stavitelství o 7,3 %. Údaje za září 2013 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 11. 2013 v 11.00 h.
zdroj ČSÚ