Průmysl a obchod

Stavebnictví v únoru 2014

Stavební produkce v únoru 2014 vzrostla meziročně reálně o 6,1 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v únoru 2014 meziměsíčně vyšší o 1,4 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 7,2 % (příspěvek +5,5 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 2,7 % (příspěvek +0,6 p. b.).
Na růst stavební produkce mělo významný vliv teplotně i srážkově příznivé počasí a také nízká srovnávací základna minulého roku. Stavební produkce od počátku roku do konce února 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 35,5 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v únoru 2014 meziročně snížil o 7,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,1 % a činila 26 509 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v únoru 2014 meziročně snížil o 13,8 %, stavební úřady jich vydaly 5501. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 3,5 %.
Počet zahájených bytů v únoru 2014 meziročně poklesl o 11,2 % a dosáhl hodnoty 1312 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,4 %, u bytů v bytových domech došlo k poklesu o 61,7 %.
Počet dokončených bytů v únoru 2014 meziročně vzrostl o 14,3 % a činil 2377 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 16,9 %, v bytových domech vzrostl o 122,1 %.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v lednu 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 8,1 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 3,8 %. Údaje za únor 2014 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 22. 4. 2014 v 11.00 h.
zdroj ČSÚ