Průmysl a obchod

Stavebnictví v říjnu 2015

Stavební produkce v říjnu 2015 klesla meziročně reálně o 1,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů zůstala na úrovni října 2014. Říjen 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v říjnu 2015 meziměsíčně nižší o 1,6 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 5,8 % (příspěvek –3,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 7,6 % (příspěvek +2,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce října 2015 byla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 nižší o 16,2 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v říjnu 2015 meziročně snížil o 3,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,9 % a činila 33 078 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v říjnu 2015 meziročně zvýšil o 3,8 %, stavební úřady jich vydaly 7385. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 vzrostla o 29,2 %, a to v důsledku povolení rekonstrukce významné stavby na ochranu životního prostředí.

Počet zahájených bytů v říjnu 2015 meziročně vzrostl o 17,6 % a dosáhl hodnoty 2270 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 7,3 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 2,4 %.

Počet dokončených bytů v říjnu 2015 meziročně klesl o 16,9 % a činil 1 794 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 10,3 %, v bytových domech se snížil o 43,7 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,6 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,2 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 3,1 %. Údaje za říjen 2015 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 12. 2015 v 11.00 h.

zdroj ČSÚ