Průmysl a obchod

Stavebnictví v květnu 2015

Stavební produkce v květnu 2015 vzrostla meziročně reálně o 11,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,5 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 7,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 25,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 8,0 % bytů více.

Stavební produkce v květnu 2015 vzrostla meziročně reálně o 11,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 13,4 %. Květen 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2015 meziměsíčně na úrovni předchozího měsíce. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 6,4 % (příspěvek +4,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 23,4 % (příspěvek +7,6 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce května 2015 byla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 nižší o 19,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2015 meziročně snížil o 2,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,4 % a činila 30 418 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2015 meziročně zvýšil o 5,5 %, stavební úřady jich vydaly 7209. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 21,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 7,2 %.

Počet zahájených bytů v květnu 2015 meziročně klesl o 25,7 % a dosáhl hodnoty 1820 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 7,6 %, v bytových domech klesl počet zahájených bytů o 83,4 %.

Počet dokončených bytů se v květnu 2015 meziročně zvýšil o 8,0 % a činil 1549 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 12,4 %, v bytových domech se zvýšil o 24,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,6 % a inženýrské stavitelství o 0,3 %. Údaje za květen 2015 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 7. 2015 v 11.00 h.

zdroj: ČSÚ