Průmysl a obchod

Stavebnictví v červnu 2009

Podle zprávy Českého statistického úřadu byla v červnu 2009
stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně vyšší
o 1,0 %. Stavební produkce vzrostla meziročně
o 0,1 %.

Stavební produkce v červnu 2009 meziročně vzrostla ve
stálých cenách o 0,1 %, po očištění od vlivu počtu
pracovních dnů klesla o 0,9 %. Červen 2009 měl ve
srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den
více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla
v červnu meziměsíčně vyšší o 1,0 %. Pokračoval
pokles produkce v pozemním stavitelství (příspěvek
–6,2 p. b., pokles o 8,9 %) a růst
produkce inženýrského stavitelství (příspěvek +6,3 p. b.,
růst o 21,1 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích
s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červnu
2009 meziročně zvýšil o 1,1 %. Průměrná měsíční nominální
mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,5 %
a činila 26 757 Kč.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2009
v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních
dnů o 9,6 %. Pozemní stavitelství se snížilo
o 11,5 % a inženýrské o 1,7 %. Údaje za
červen 2009 Eurostat zveřejní 19. 8. 2009
v 11.00 h.
Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2009 ve stálých cenách
zůstala na úrovni minulého roku. Inženýrské stavitelství
zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 21,9 %
a produkce pozemního stavitelství klesla
o 8,5 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích
s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve
2. čtvrtletí 2009 meziročně zvýšil o 0,7 %. Průměrná
měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla
o 8,3 % a činila 27 976 Kč.
zpráva ČSÚ