Průmysl a obchod

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2013

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2013 klesla meziročně o 10,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 10,7 % (1. čtvrtletí 2013 mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o dva pracovní dny a jeden kalendářní den méně). Produkce pozemního stavitelství klesla o 10,6 % (příspěvek –8,0 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 11,7 % (příspěvek –2,9 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 6,8 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 2,5 % a činila 26 410 Kč. Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 11,3 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 7147. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 23,9 % a činila 20,4 mld. Kč, na pozemním stavitelství 8,2 mld. Kč (pokles o 40,9 %) a na inženýrském stavitelství 12,2 mld. Kč (pokles o 5,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 1. čtvrtletí 2013 činila 2,9 mil. Kč a byla meziročně o 14,2 % nižší.
Ke konci 1. čtvrtletí 2013 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 9,9 tisíc zakázek (pokles o 24,9 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 121,9 mld. Kč (pokles o 23,1 %).
Počet vydaných stavebních povolení v 1. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 3,3 %, stavební úřady jich vydaly 20 633. Orientační hodnota těchto staveb činila 54,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 22,4 %.
Podlahová plocha nových budov povolených v 1. čtvrtletí 2013 činila 1 104,1 tis. m², což v meziročním srovnání znamená pokles o 16,0 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 16,3 %, nebytových budov klesla o 15,8 %.
Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2013 se meziročně snížil o 20,6 % a činil 5197 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 47,2 %, v rodinných domech klesl o 8,9 %.
Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostl o 3,4 % a činil 6441 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 40,5 %, v domech rodinných klesl o 4,0 %.
zdroj ČSÚ