Průmysl a obchod

Stavební produkce v září a ve 3. čtvrtletí 2012

Stavební produkce v září 2012 klesla meziročně reálně o 10,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,4 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 9,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 25,5 % bytů méně. Dokončeno bylo o 4,6 % bytů více.
Stavební produkce v září 2012 klesla meziročně reálně o 10,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 8,2 %. Září 2012 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září 2012 meziměsíčně nižší o 1,5 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 8,2 % (příspěvek –5,6 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 15,8 % (příspěvek –5,0 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce září klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 20,7 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2012 meziročně snížil o 5,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,7 % a činila 29 114 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v září 2012 meziročně snížil o 11,4 %, stavební úřady jich vydaly 8378. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 9,5 %.
Počet zahájených bytů v září 2012 meziročně poklesl o 25,5 % a činil 1857 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 26,2 %, v bytových domech klesl o 52,3 %.
Počet dokončených bytů v září 2012 meziročně vzrostl o 4,6 % a činil 2059 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 14,9 %, v domech bytových poklesl o 10,9 %.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,8 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 6,9 % a inženýrské stavitelství o 7,5 %. Údaje za září 2012 Eurostat zveřejní 19. 11. 2012 v 11.00 h.
 
Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2012
Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2012 klesla meziročně reálně o 5,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 5,1 % (3. čtvrtletí 2012 mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Produkce pozemního stavitelství klesla o 3,6 % (příspěvek –2,5 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 10,2 % (příspěvek –3,2 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně snížil o 5,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,4 % a činila 30 298 Kč.
Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 4,6 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 11 762. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 13,3 % a činila 40,4 mld. Kč, na pozemním stavitelství 21,6 mld. Kč (nárůst o 3,0 %) a na inženýrském stavitelství 18,8 mld. Kč (pokles o 26,6 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 3. čtvrtletí 2012 činila 3,4 mil. Kč a byla meziročně o 9,1 % nižší.
Ke konci 3. čtvrtletí 2012 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,1 tisíc zakázek (pokles o 9,7 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 144,3 mld. Kč (pokles o 13,1 %).
Počet vydaných stavebních povolení ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 9,2 %, stavební úřady jich vydaly 25 770. Orientační hodnota těchto staveb činila 102,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2011 vzrostla o 31,3 %, a to především v důsledku povolení velkých staveb pro energetiku a průmysl v srpnu 2012.
Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2012 činila 1605,9 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 15,6 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 21,2 %, nebytových budov vzrostla o 68,4 % především v důsledku povolení velkých polyfunkčních komplexů.
Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2012 se meziročně snížil o 19,6 % a činil 5710 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 18,6 %, v bytových domech klesl o 45,8 %.
Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostl o 4,4 % a činil 6905 bytů. Počet bytů v rodinných domech vzrostl o 7,6 %, v domech bytových vzrostl o 10,5 %.
zdroj ČSÚ